Kosmologové vytvořili čtyři tisíce virtuálních vesmírů, aby se vrátili do prvních momentů po Velkém třesku

Pomocí počítačové simulace vytvořili vědci 4 000 virtuálních vesmírů, aby mohli jejich historii „přetočit“ až k momentu Velkého třesku.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Počítačová simulace vytvořila diagram evoluce vesmíru od úplného počátku do současnosti, který dovoluje na základě dnešních podmínek simulovat prvotní hustotu. Kosmologové tak jakoby zmáčkli tlačítko na videu, aby se vrátili do prvních momentů po Velkém třesku, a mohli tak porozumět jeho stavu a podmínkám v momentě, kdy se během zlomku mikrosekundy rozpínal na triliontý trilionnásobek své velikosti.

Jak stát skoro na počátku vesmíru

Metody tohoto typu budou vždy malinko nepřesné, protože do samotného bodu zrodu se nelze dostat. Jde o singularitu, kde naše možnosti výpočtů zkrátka kolabují a ztrácí smysl, protože zde postrádáme rozměr času. Díky propočtům a stále většímu simulačnímu výkonu se ovšem můžeme dostat stále blíže tomuto momentu a podívat se tak, jak toto období vypadalo, co obsahovalo a jak se tyto složky chovaly.

iZdroj fotografie: Unsplash

Je to podobné jako hádání toho, jak člověk vypadal jako miminko, v momentě, kdy máme jeho fotku ve třiceti letech. Dnešní vesmír ukazuje silnou variabilitu své hustoty, kdy jsou některé body galaxií velmi „nacpané“, zatímco jinde je docela pusto. Poměrně slibnou hypotézou této nerovnosti hmoty je, že v čase Velkého třesku už existovaly fluktuace na kvantové úrovni nebo náhodné a dočasné změny v energii.

Dostatečná výzva i pro nejmodernější počítače

A spolu s masivním a bleskovým rozpínáním prvotního stavu se přirozeně rozpínaly i tyto fluktuace, takže superhusté oblasti vystřelily do téměř prázdného prostoru. O následující vývoj se pak už postarala gravitace, proto se husté oblasti ještě zahustily a skoro prázdné ještě více vyprázdnily. Jenže právě gravitační interakce jsou neuvěřitelně komplexní, takže snaha přetočit „záznam“ vesmíru do prvních momentů je velikou výzvou.

iZdroj fotografie: Pixabay

Právě pro tento úkol vyvinuli vědci rekonstrukční metodu, kterou bylo ovšem potřeba otestovat. Proto vytvořili 4 000 verzí vesmíru s lehce odlišnými počátečními hustotami, načež pozorovali, který z nich se nakonec dostane do dnes známého stavu. Rekonstrukce podobného typu již byly dříve provedeny, ovšem rostoucí výkon techniky dovoluje zvládnout stále ranější stádia rozpínání vesmíru, a tudíž prohlubovat naše poznání o jeho vývoji.

Zdroj: Live Science

Diskuze Vstoupit do diskuze
54 lidí právě čte
Zobrazit další články