Palivo z rostlin jako náhrada za benzín? Do roku 2050 by mělo pokrýt víc než čtvrtinu světové poptávky

Ukazuje se, že z rostlin by se daly získat některé složky vhodné pro produkci tzv. zelených paliv. Náhrada za benzín by se mohla skrývat uvnitř řas.

i Zdroj fotografie: S vědomím Texas A&M AgriLife Research
                   

V roce 2016 vydal časopis Nature Communications článek o studii, v níž vědci identifikovali protein z řasy Botryococcus braunii. Jde o extrémně rozšířený druh, a právě zmíněný protein stojí za schopností řasy produkovat extrémně hořlavé materiály. Ty lze použít v různých palivech a vytvořit tak náhradu za naftu, petrolej a další komodity. Velkou výhodou je, že uvedené řasy lze najít ve vodách po celé Zemi.

Cenná, ovšem pomalá produkce

Paliva získaná z řasy lze spalovat místo ropy i jejích derivátů, problémem je však nízká produktivita. Řasy je totiž vytváří ve velmi malém množství, tudíž badatelé hledali právě mechanismus, který dovoluje tvorbu tak cenného materiálu. Teď už vědí, že protein zvaný lykopadien syntáza reguluje úroveň produkce sacharidů. Zavedením právě tohoto genu do jiných rostlin – například tabáku – by vědci mohli produkci paliva navýšit.

„Jedné buňce botryokoka trvá asi týden, než se zdvojnásobí. Ovšem rychle rostoucí řasy, které však aktuálně biopaliva neprodukují, zdvojnásobí svůj počet buněk za pouhých šest hodin,“ vysvětluje autor článku Timothy Devarenne. „Možná můžeme tuto genetickou informaci přenést do organismů, jako jsou právě rychle rostoucí řasy. Nebo jednoduše vysadit rostliny, které produkují hodně biomasy, a nechat je vyrábět palivo budoucnosti.“

Další rostliny, stejná funkce

Biopalivo je obecně palivo, které je cíleně vyráběno z biomasy. Protože ovšem i biomasa se dá použít přímo jako palivo – například palivové dřevo – používá se někdy termín biomasa a biopalivo zaměnitelně. Biomasa ovšem častěji slouží jako termín jen pro biologickou surovinu, ze které se palivo vyrábí. Případně jde o nějaký druh tepelně či chemicky upraveného produktu. Do této skupiny patří například torrefikované pelety nebo brikety.

iZdroj fotografie: Depositphotos

V roce 2019 dosáhla celková produkce biopaliv objemu 161 miliard litrů, což je proti předchozímu roku nárůst o 6 %. Navíc měla biopaliva podíl 3 % na celosvětové spotřebě paliv použitých v silniční dopravě. Cílem Mezinárodní energetické agentury je, aby právě biopaliva pokryla do roku 2050 více jak čtvrtinu světové poptávky po palivech v dopravě. Dosavadní meziroční nárůst jejich produkce ovšem cíli zdaleka neodpovídá.

Jak se díváte na biopaliva a jejich budoucnost?

Zdroj: Nature

Diskuze Vstoupit do diskuze
100 lidí právě čte
Zobrazit další články