Nový vysoce přesný laserový gyroskop dokáže přesně zachytit rotaci planety Země

Touha dozvědět se informace o naší planetě je s námi už od prapočátku. Jako lidstvo jsme velmi zvídaví tvorové, jenž neustále bádáme a hledáme zajímavosti a záhady kolem nás. Vymýšlíme a konstruujeme stroje, které nám v tom bádání mohou pomoci nebo nám mohou zpříjemnit život.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

Jedním takový strojem na lepší poznání světa kolem nás je i laserový gyroskop. Gyroskop byl po dlouhá desetiletí nepostradatelným nástrojem pro navigaci a měření na naší planetě. V současné době se přišlo s novou úpravou tohoto zařízení, která má být velmi přesná. Nový vysoce přesný laserový gyroskop by tak měl být schopen změřit přesnou rotaci planety Země.

Jako dětská hračka

První gyroskopy se příliš nelišili od točících se vrcholů, nicméně tato technologie se průběhu let natolik vyvinula a pokrčila, že současné moderní gyroskopy se podobají spíše malé dětské hračce. Technologie jdou stále vpřed, a co platilo dnes za nejlepší, může být zítra starouškem. V současné době existují dva druhy gyroskopů, které mají velmi široké možnosti použití, optické a mikro elektromechanické.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Gyroskop se dá využít i při sledování rotace země

Dva typy gyroskopů

Prvním typem jsou optické gyroskopy. Tato zařízení jsou extrémně citlivá, ale samozřejmě také velmi drahá. Používají se v aplikacích jako jsou letecké navigační systémy a další podobné zařízení. Mikro elektromechanické laserové gyroskopy (MEMS) jsou gyroskopy, jejichž cena je podstatně nižší, jsou snadněji vyrobitelné, ale také jsou mnohem méně citlivější na měření rotace. Užívají se například v zařízeních jako smartphony.

Vesmír
Skvrny na Saturnově měsíci Titan mohou být pozůstatky starověkých jezerních lůžek
20. července 2020

Usilovná práce vědců

Během posledních několika desítek let se vědci zajímali, zda by bylo možné změnit mezeru mezi těmito dvěma technologiemi a vytvořit tak nový typ gyroskopu. Měl by kombinovat přesnost optických laserových gyroskopů a zároveň by měl být levný a snadno vyrobitelný. Díky usilovné práci a vývoji vědců z Caltechu se podařilo vyvinout nový optický gyroskop, který spojuje některé z nejlepších vlastností každého typu do jednoho zařízení.

Dvě světelné vlny

Optické gyroskopy používají k měření rotace něco jako Sagnacův efekt. Dvě světelné vlny, které se pohybují v opačných směrech kolem prstencovité cesty, mají stejnou dobu šíření světla. Když se však dráha otočí, bude čas pro dosažení určitého bodu na rotační dráze odlišný pro každou vlnu. Tento rozdíl poskytuje měřítko rychlosti otáčení a lze jej velmi přesně určit měřením interference mezi dvěma světelnými vlnami.

Diskuze Vstoupit do diskuze
87 lidí právě čte
Zobrazit další články