Uhádnete, které bakteriální a zvířecí druhy by nahradily lidstvo, kdyby vymřelo? Je jich celkem 10

V případě, že by lidé náhle vymřeli, jejich místo by brzy obsadily jiné druhy. Ty nejpravděpodobnější byste zřejmě netipli.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Někteří vědci (například David Attenborough či Henry Gee) hlásají brzký zánik lidstva. Podle nich již v roce 2100 bude žít na Zemi méně lidí, než je tomu dnes. Důvodem je stále probíhající evoluce (je dlouhodobá a v měřítku lidského života v podstatě nepostřehnutelná), stupňující se znečištění, drancování okolní přírody, které vede k vymírání desítek druhů rostlin a živočichů, a v neposlední řadě přelidnění planety. Jestliže lidé doopravdy vymřou, jejich místo nezůstane dlouho prázdné. „Ještě dnes“ je ho připraveno obsadit hned 10 druhů.

Švábi jsou jasnými favority

Prvním z nich jsou švábi, kteří se bezesporu řadí mezi favority. Tento hmyz by se dal s nadsázkou označit za specialistu na přežití. Švábi jsou totiž velice odolní a s vysokou pravděpodobností by přežili i celosvětový jaderný konflikt. Zhruba 10 % švábů je imunních vůči účinkům smrtelných dávek radiace. Dále se doslova bleskově rozmnožují, opravdu rychle se vyvíjí a během několika desítek generací jsou si schopni vypěstovat toleranci vůči nejrůznějším jedům.

Krysy ovládnou prázdná města

Ve chvíli, kdy se lidská civilizace zhroutí, ovládnou podle názorů některých vědců prázdná města krysy, jejichž počet díky přebytku potravy prudce vzroste. Nárůst krysí populace ovšem povede k brzkému vyčerpání potravních zdrojů, což mezi jedinci vyvolá boje o přežití. Ty zase zapříčiní rychlou obměnu generací, která – společně s izolací jednotlivých kolonií, vysokou inteligencí a sociálním vnímáním krys – může vést k tomu, že krysy zaplní prázdné místo, jež po sobě lidé zanechají.

iZdroj fotografie: Pxhere

Wolbachie jako mistři manipulace

Na první pohled jsou bakterie rodu Wolbachia neškodné, ovšem při bližším pohledu by se dalo říci, že již několik staletí řídí osudy a životy řady živočichů – žijí v tělech dvou třetin veškerého hmyzu a členovců. Napadají jak samičky, tak samce, které „donutí“ změnit pohlaví na samičí. Jedná-li se o složitější organismus, který nedokáže změnit pohlaví, pak nenarozené samce zabíjí. Vědci rovněž prokázali, že Wolbachie negativně ovlivňují paměť svých hostitelů a mohou modifikovat jejich geny, což vede k evolučním mutacím.

Chobotnice jsou „lidmi ve vodě“

Jedněmi z nejzajímavějších kandidátů na převzetí místa po člověku jsou chobotnice. Někteří je označují za superživočichy, a sice kvůli jejich obrovské síle, vysoké rychlosti a rozprostřenosti mozkové struktury po celém těle (díky tomu je nezabije ani průstřel hlavy). Chobotnice se navíc dokáží učit pozorováním, disponují mimikry a svá chapadla dokáží využít stejně jako člověk protistojné palce – mohou tak snadno manipulovat s nástroji. Jediné, co chobotnicím (dosud) brání v ovládnutí planety, je nízká pravděpodobnost, že přesídlí z oceánů na souš.

Mravenci jsou inteligentní

Na světě žije mnohem více mravenců než lidí. Jestliže by se všichni seskupili na jednom místě, jejich celková hmotnost by hravě převýšila celkovou hmotnost lidstva. Navíc díky tzv. kolektivní mysli (hive mind) překonají svojí inteligencí většinu zvířat. Dokáží fungovat jako jeden organismus, což mravencům umožňuje překonávat nejrůznější překážky, pěstovat houby, chovat mšice a ve svých hnízdech budovat ventilační šachty či pohřebiště. Mimo to jsou rovněž schopnými válečníky.

iZdroj fotografie: Pxhere

Medvědi potřebují jen příležitost

Základem rozvoje každé společnosti je v první řadě přebytek potravy. Díky dostatku, který by po vymření lidstva vznikl, by šanci plně ho nahradit získali velcí, inteligentní savci, kterými jsou kupříkladu medvědi. Absence lidí na Zemi by vedla k nárůstu počtu býložravců, což by v důsledku pozitivní zpětné vazby vedlo k rozmachu masožravců. A medvědi mají ještě tu výhodu, že se jedná o inteligentní všežravce. V opanování planety by jim tak bránila pouze nízká schopnost socializace.

Prasata mají vhodné předpoklady

I přesto, jak o prasatech soudobá společnost smýšlí, jedná se o výjimečný živočišný druh, který je po světě široce zastoupený. Prasata jsou jedněmi z mála, kdo dokáží provozovat sex pro potěšení, jsou schopná sociálně manipulovat s ostatními jedinci, velmi rychle se učí a disponují dlouhodobou pamětí. V neposlední řadě dokáží projevovat empatii stejně, jako to zvládají psi. Vzhledem k těmto skutečnostem mají prasata všechny předpoklady pro to, aby jednou Zemi po člověku převzala.

Psi mají dobrou výchozí pozici

Dalším druhem, který by mohl nahradit lidstvo, jsou psi. Ti se v souvislosti s jejich rostoucí oblibou rozšířili po celém světě. Vzhledem k množství toulavých psů se tvoří početné smečky, které mezi sebou bojují o přežití i nadvládu nad určitým územím. V případě vymření lidstva by se tyto smečky mnohonásobně zvětšily a pravděpodobně by ve velkých městech sváděly boj o nadvládu nad potravou s již zmíněnými krysami. Psům v nahrazení lidí napomáhá mj. jejich inteligence, schopnost socializace a projevování emocí.

iZdroj fotografie: Pixabay

Mývalové žijí ve složitých sociálních strukturách

Dalším adeptem na budoucí „vládu nad Zemí“, který v rámci svých tlup již dnes vykazuje složité sociální struktury a neobvyklou míru inteligence, jsou mývalové. V městském prostředí čelí obdobným podmínkám jako krysy a v případě vyhynutí lidstva by mohli těžit ze stejných skutečností. Jejich evoluční rozmach podmíněný rychlou genetickou výměnou by mohl mývaly „vystřelit“ nad ostatní živočichy.

Opice jsou limitovány svým počtem

Posledním z 10 druhů, které by mohly nahradit člověka, jsou opice. Díky své inteligenci a chytrosti se mohou naučit komunikovat pomocí znakové řeči. Tato schopnost by jim umožnila prohloubit již tak složitou sociální hierarchii a efektivně sdílet znalosti a informace. Opice rovněž dokáží používat nástroje, a dokonce byly pozorovány při lovu se zbraněmi. Vzhledem k jejich podobnosti s člověkem nikoho nepřekvapí, že dokáží plánovat a projevovat emoce. Jedinou překážkou v ovládnutí planety je jejich rychle se snižující počet.

Který z druhů má podle vás v případě katastrofy největší šanci nahradit lidstvo?

Zdroj: TheScientist

Diskuze Vstoupit do diskuze
127 lidí právě čte
Zobrazit další články