Objev tří starověkých textů představuje hrozbu pro tradiční pojetí historie. Mluví o civilizacích, o kterých jsme dosud neměli tušení

Během dekád archeologického bádání bylo po celém světě nalezeno množství „kontroverzních“ textů. Většinou vypráví dějiny zcela odlišně, než jak je nám známo.

i Zdroj fotografie: Public Domain
                   

Teoreticky tyto starověké záznamy líčí historii a původ lidského druhu. A co je překvapivější, pojednávají o mnoha starověkých civilizacích, které na Zemi existovaly ještě před Adamem a Evou. V důsledku toho podle historiků představují hrozbu pro tradiční pojetí historie. Některé z těchto starých památek musí nejspíš kompletně zničit populární přesvědčení a také dogmata. Tedy informace, které jsou moderní společností považovány za zcela solidní.

Kolbrinská bible stará 3 600 let

Dle mnoha učenců se jedná o první židovsko-křesťanskou bibli, která vyjasňuje naše porozumění evoluci, stvoření a intelektuálnímu vývoji. Matematické základy Kolbrinu ukazují zájem starých druhů o astronomii, matematiku i porozumění dávným katastrofám. Hodně badatelů datuje text do doby před 3 600 lety, může být ještě mnohem starší. Dle expertů měl vzniknout v době Starého zákona a sestává z celkem 11 svazků.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Zajímavé je, že tato bible vypráví příběh lidského počátku a také několika lidí, kteří žili na planetě ještě před stvořením Adama a Evy. Někteří učenci proto Kolbrinskou bibli klasifikovali jako první „bibli“ starověku. Nakonec staré texty popisují především padlé anděly. Svazky obsahují i četná varování před budoucími katastrofami. Těch se během historie dostávalo prakticky všem starověkým civilizacím.

První kniha Henochova (Book of Enoch)

Jeden z nejznámějších starozákonních apokryfů. Celkově 5 původně samostatných knih spojených postavou Henocha nebo Enocha. Ten přijímá zjevení o běhu i podstatě světa. Od svého objevu je kniha Henochova považována za jeden z nejděsivějších a nejvíc ohromujících starověkých textů světa. Jde o starověký židovský rukopis. Dle historických pramenů došli badatelé k závěru, že Henoch by měl být prapradědem biblického Noeho.

Experti z oblasti religionistiky se také domnívají, že právě Henochova kniha je jedním z nejdůležitějších nekanonických apokryfních textů historie. Předpokládají, že měla výrazný vliv na formování křesťanských věr. První část textu popisuje zmizení „Strážců“, andělů, kteří stvořili nephilima (v mnoha mytologiích bytost vzešlá ze spojení anděla a člověka). Henochova kniha sestává ze Strážců, Podobenství, Astronomie, Snů a Henochových dopisů.

Kniha obrů, The Book of Giants

Po pečlivém studiu bylo stáří odhadnuto na 2 000 let. Podle mnoha badatelů tento text odhaluje, že nephilimové byli skuteční lidé minulosti a popisuje také jejich vyhlazení. Byla objevena před dekádami v jeskyních Kumránu, kde byly nalezeny také Svitky od Mrtvého moře. Kniha obrů vypráví příběh bytostí, které žily na Zemi v dávné minulosti, a jejich zničení. Učenci ji pokládají za neúplnou a nephilimy popisuje velmi odlišně.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Podle obsažených informací byli nephilimové obři, kteří si uvědomili rizika vlastního ničivého chování. Na základě toho požádali Henocha, aby jejich jménem promluvil s Bohem. Texty velmi detailně popisují, jak nephilimové žili na Zemi, jak ji ničili a vládla mezi nimi naprostá anarchie. Výklady podstaty nephilimů se různí. Podle některých jde skutečně o obry, jiní je vidí jako padlé anděly nebo potomky postav jako Set nebo biblický Kain.

Co dalšího podobné text podle vás ještě odhalí?

Diskuze Vstoupit do diskuze
100 lidí právě čte
Zobrazit další články