Zvířecí střívka a suchý chléb. Takový byl sex ve středověku – církev mu určila jasná pravidla a hranice

Jedním ze zájmů církve během 5. – 15. století v Evropě bylo také ovlivnění sexuality. Při porušení přísných nařízení čekaly hříšníky kruté tresty.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Povolené sexuální aktivity byly z hlediska církve opravdu strohé. Nikdy už se nedovíme, jak důslední byli věřící při dodržování těchto přikázaní, jedno je však jisté. Byli důkladně informováni o tom, jaké následky je při porušení čekají po smrti. Obecně se dá říct, že sex nesměl být potěšením, ovšem byl nevyhnutelný kvůli plození potomků, o které šlo v první řadě. Prioritou středověku bylo totiž zachování rodu a majetku, radost zde místo neměla.

Misionář jako jediná přijatelná pozice

Katolická církev tuto pozici povolila ze dvou důvodů. Cokoli jiného mohlo způsobit zmatek v genderových rolích a také přílišné potěšení. Hlavně to druhé nebylo nijak žádoucí, protože sex byl jen prostředek k plození potomstva, jakékoli uspokojení v něm nemělo co dělat.

Kdo se miluje před svatbou, zemře

Předmanželský sex byl obrovským hříchem – ostatně v některých církvích i kulturách je tomu tak dodnes. Jakmile byl při této činnosti někdo přistižen, následovala nemilosrdná poprava.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Erektilní dysfunkce jako konečná

Při potížích s erekcí je dnes možno volit z řady medicínských postupů, které ji umí odstranit. Ve středověku zkoumali funkčnost mužského „nástroje“ delegáti z kostela. Pokud se pak někdo cítil lépe, měl štěstí. Opačnou možností byl nejspíš celibát na celý zbytek života dotyčného.

Kondom vyrobený ze zvířecích střev a měchýřů

Ačkoli církev jakékoli antikoncepci bránila, historické záznamy o použití kondomů jasně svědčí. Samozřejmě v nich nefiguroval dnešní latex, ale zvířecí střeva či měchýře a také plátno. Na rozdíl od dnešních jednorázových pomůcek se ovšem daly recyklovat.

Sexuální role suchého chleba

Ačkoli sebeuspokojení bylo také hříchem, lidé našli způsob, jak se potěšit. Například pečený chléb se – pokud měl tu správnou tvrdost – dal použít jako robertek. Pravda, zní to dost bolestivě.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Panenství jako dar nejvyšší

Ženy byly během středověku posuzovány podle svého panenství. Absence panenství znamenala poskvrnění. V případě, že si ho ale žena uchovala až do svatby, zasloužila si dar. Tomu se jí po svatební noci dostalo od manžela.

Užívání sexu jasně zakázáno

Sexualita pocházela od ďábla a plození dětí byla jediná přípustná funkce. Kdokoli si užíval sex jen pro potěšení, dopouštěl se těžkého hříchu. Dnes je tedy hříšná prakticky celá populace.

Situace gayů a lesbiček

Církev homosexualitu odsuzuje stále, ve středověku bylo její postavení ale ještě horší. Jakmile se tato orientace u někoho zjistila, byl upálen, ukamenován nebo oběšen.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Kostel v roli zadních sedadel aut

V přeplněných domech čítajících více generací bylo soukromí prakticky vyloučeno. Páry se ovšem dle historičky Ruth Mazo Karras scházely v kostelích. Ty byly po většinu dne suché, bezpečné a opuštěné, mohly být tudíž skvělým místem pro intimní schůzky, asi jako dnes zadní sedadla aut.“

Orální nebo anální sex se zakazuje

Pokud byla masturbace brána jako hřích, spadaly sem i jakékoli další sexuální praktiky, které nevedly k početí. Arcibiskup Theodore z Canterbury také odsoudil k pokání ty, kteří polkli semeno.

Jak se díváte na dnešní sexualitu ve srovnání se středověkem?

Zdroj: ScienceNews

Diskuze Vstoupit do diskuze
85 lidí právě čte
Zobrazit další články