Zatopená prastará města dlouhodobě přitahují pozornost. Tato 4 sice nejsou tak známá jako Atlantida, zato jsou 100% skutečná

Zatopená města nejsou jen předmětem mnohých legend, ale skutečně existují. Poznejte ta z nich, která se mořským geoarcheologům podařilo nalézt.

i Zdroj fotografie: Public Domain
                   

Bájná Atlantida se od doby, kdy její existenci poprvé zmínil starověký řecký filosof Platón, stala předmětem celé řady teorií a úvah. Ačkoliv její existence nebyla nikdy potvrzena (důkazem jsou pouze Platónovy spisy), je o ní přesvědčeno značné procento světové populace. Jestliže vás představa tajemného zatopeného města láká, avšak neradi se upínáte ke konspiracím, seznamte se se skutečnými městy, která navždy pohltilo moře. Jsou neméně úchvatná a vyvolávají řadu otázek.

Pod hladinou je významný přístav i osada z doby kamenné

Objev pozůstatků dávné lidské civilizace je vždy velkou událostí. V dané lokalitě probíhají dlouhodobé průzkumy, které mají za cíl zdokumentovat bohatství, jež současné společnosti zanechaly ty minulé. Dosud nejstarší potopenou a prozkoumanou osadou je Atlit-Yam v Izraeli. Osada pochází z období neolitu a je přibližně 8 000 let stará. Jelikož se nachází pouhých 8 metrů pod mořskou hladinou, mořští geoarcheologové ji byli schopni dobře prozkoumat.

V troskách pravěkého osídlení nalezli kamenné domy, ohniště, nástroje, zvířecí pozůstatky, ale i hroby či rituální místo, které se podobá známému Stonehenge. V hrobech poté objevili ostatky deseti lidí, z nichž dva (pravděpodobně matka s dítětem) vykazovali genetické známky nákazy tuberkulózou, čímž se stali prvními lidmi, kteří na tuto nemoc prokazatelně zemřeli. Neméně zajímavé je i zatopené město Herakleiton (jinak Thonis), jež se nacházelo v Egyptě.

iZdroj fotografie: Uživatel Hanay / Creative Commons / CC BY-SA

Objeveno bylo teprve v roce 2000, a sice týmem mořských archeologů z Institut Européen D’Archéologie Sous-Marine. Herakleiton býval nejdůležitějším egyptským přístavem, o čemž svědčí i desítky nalezených potopených lodí a stovky kotev. V troskách města byly rovněž objeveny šperky či sochy. Přesný důvod zatopení přístavu není dosud jasný, ovšem odborníci se domnívají, že za ním stojí nestabilní podloží, které se vlivem přírodních jevů (záplavy, zemětřesení) sesunulo do moře, čímž s sebou stáhlo i budovy.

Částečně zatopené město leží i v Itálii a nese jméno Baiae (podle kormidelníka Odysseovy lodi z Homérova eposu Odyssea, který je údajně pohřbený v jeho blízkosti). Doby největší slávy dosahovalo v období let 100 př. n. l. až 500 n. l. Dolní část města se potopila následkem sopečné činnosti, která způsobila pokles části pevniny. V současné době je zatopená část města předmětem rozsáhlého 3D průzkumu, který má návštěvníkům umožnit spatřit bohatství, v němž kdysi místní lidé žili.

Zatopené Pavlopetri na seznamu světového dědictví UNESCO

Odhlédnete-li od osady Atlit-Yam, stane se nejstarším známým zatopeným městem řecké Pavlopetri. Toto město je staré asi 5 000 let a pochází z doby mykénské kultury (čili časově spadá do doby bronzové). V roce 1967 ho objevil mořský geoarcheolog Nicholas Flemming, který působí v Institutu oceánografie na Southamptonské univerzitě. Z Pavlopetri se dochovaly zejména ulice a budovy, ale nalezeny byly rovněž náhrobky.

Protože se první práce v 60. letech minulého století městu věnovaly jen vágně, v roce 2000 bylo prozkoumáno znovu. V rámci druhého „kola“ zkoumání se prací ujal tzv. Pavlopetri Underwater Archaeology Project. Rozsáhlé průzkumy a množství zjištěných informací následně vedly k tomu, že tato lokalita byla v roce 2016 zapsána na seznam památek světového dědictví UNESCO. Stalo se tak mj. i kvůli vyšší míře ochrany proti poničení loděmi, kotvami, znečištěním a probíhající výstavbou.

Jak si představujete bájnou Atlantidu?

Zdroj: LiveScience

Diskuze Vstoupit do diskuze
131 lidí právě čte
Zobrazit další články