Tmavá pleť a krátké vlasy: Ježíš Kristus vypadal úplně jinak než je známo, tvrdí Profesorka křesťanských počátků

Jméno křesťanského spasitele vyvolá v hlavě většiny věřících obraz ze svatých obrázků a ikon. Podle badatelů vypadal ale reálný mesiáš úplně jinak.

i Zdroj fotografie / James Tissot / Creative Commons / Public Domain
                   

Jakou podobu Ježíše Krista chováte ve své hlavě? Vzhledem k tomu, že jde o centrální figuru víry, inkarnaci Božího syna a očekávaného mesiáše ze Starého zákona, jeho zajetá představa musí být na hony vzdálená pravdě. A přestože si ho lidé po tisíce let představovali jako bílého muže s modrýma očima, dlouhými tmavými vlasy a vousy, podle odborníků jde o zcela účelový obraz. Sloužil totiž západním autoritám, které ho využívaly ve svých mocenských hrách.

Obrovský vliv byzantského standardu

Podle Joan Taylor, profesorky křesťanských počátků a judaismu na King´s College v Londýně, mohl mít spíš krátké vlasy, krátké vousy a rozhodně tmavší pleť. Svůj článek pro American Schools of Oriental Research začíná těmito slovy: „Všichni víme, jak Ježíš vypadal, jde o nejčastěji zpodobňovanou osobu západního umění, všude ho poznáme podle dlouhých vlasů a vousu, róby s rukávy (většinou bílé) a pláště (většinou modrého).“

iZdroj fotografie: Depositphotos

„Jenže jak opravdu vypadal coby muž žijící v Judeji v 1. století? To hodně dlouho zajímalo mnoho lidí. Máme samozřejmě informace o tom, jaká podoba mu byla přisuzována během historie. Ale nic o tom, jak vypadal opravdu za svého života.“ Tento dojem byl vytvořen hlavně byzantskou érou ve 4.–6. století. Jejich pojetí zase pochází z řecko-římské tradice, hlavně slavné sochy Dia od Feidiáse z 4. století před Kristem.

Bradka a podoba z mumiových portrétů

Podle profesorky měl vousy. „Myslím, že měl bradku, jednoduše proto, že nechodil k holiči. A co takhle jeho tvář? Mumiové portréty (malované na dřevěné desky během nadvlády Říma v Egyptě) ukazují řecko-egyptské předky. Byl tu ale etnický mix a také židovská populace. Jejich realistické tváře jsou tím nejbližším, co máme k fotografiím lidí Ježíšovy doby. Ještě ale jedno místo stojí za pozornost, tedy synagoga Dura Europos z 3. století.“

iZdroj fotografie: Depositphotos

„Zobrazení Mojžíše na jejích stěnách je asi nejbližší podobizna. Ukazuje totiž židovského mudrce a jeho představu v řecko-římském světě. Mojžíš má neobarvené šaty, které sedí ke vkusu asketických mužů. Ti se totiž vyhýbali barvám. Jeho plášť je talit, protože jsou dobře vidět střapce. Tento obraz je jako základ pro reálnou podobu Ježíše mnohem přesnější než jakékoli adaptace vytvořené Byzancí, které se následně staly standardem.“

Role Ježíše Krista v křesťanské tradici

O Ježíšovi se říká, že pokud opravdu žil, byl galilejským Židem. Křesťanská doktrína zahrnuje víru v to, že byl počat Duchem svatým a narodil se Panně Marii. Konal zázraky, založil křesťanskou církev a zemřel na kříži. Tato jeho oběť vykoupila lidské hříchy, následně vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Odsud se má vrátit, a právě tento příchod křesťanství očekává. Joan Taylor je britská historička, která se na Ježíše specializuje.

Jejím zájmem je obecně Bible a křesťanství, svitky od Mrtvého moře a judaismus éry druhého chrámu. Její přístup je multidisciplinární, protože se věnuje literatuře, jazykům, historii a archeologii. Křesťanství vzniklo z antického judaismu na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení zachycuje Nový zákon, který spolu se Starým zákonem tvoří Bibli, základní posvátnou knihu víry. Příslušnost k víře je dána pokáním a křtem, nikoli původem.

Která světová víra je vám nejbližší?

Zdroj: KeepTheFaith
Diskuze Vstoupit do diskuze
110 lidí právě čte
Zobrazit další články