Nizozemsko hlásí vysoce virulentní variantu HIV. Vede k silnějšímu narušení imunitních buněk a vyšší infekčnosti

Díky tomu, že Nizozemsko má perfektní systém monitoringu viru HIV i následné péče, varianta zaznamenala v poslední desítce let pouze pokles.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Jak uvádí studie Dr. Wymanta v časopise Science, badatelé odhalili více jak 100 jedinců s odlišným kmenem HIV-1 podtypu B (což je nejběžnější podtyp HIV-1 v Evropě), který byl nazván VB. Bádání je součástí projektu „Propojení epidemiologie a evoluce viru HIV v Evropě“. Varianta VB se projevuje náloží viru v krvi, která je 3,5–5,5krát vyšší než v případě běžně infekce virem HIV u člověka. Také vede k dvakrát rychlejšímu poklesu postižených CD4+ buněk (typ T-lymfocytů).

Rychlejší vývoj zákeřné choroby

Jedinci nakažení touto variantou tak mají riziko rychlejšího vývoje nemoci AIDS a jsou rovněž více infekční. Navzdory nebezpečnějším vlastnostem viru badatelé uvádí, že je tuto variantu možné naprosto bez problémů zvládnout pomocí dosavadních léčebných postupů. Nakažlivost byla studována pomocí fylogenetických metod. Svým způsobem šlo o vytvoření rodokmene tohoto viru.

iZdroj fotografie: Depositphotos

HIV totiž mutuje natolik rychle, že každý nakažený má trochu jinou variantu než kdokoli jiný. Valná většina mutací se ovšem vůbec neprojeví. Podobně jako u členů rodiny mohou vědci porovnat tyto odchylky a zjistit jejich vzájemnou propojenost. Což jim také dovoluje zrekonstruovat historii té které mutace nákazy. „Evoluce varianty VB proběhla na území Nizozemska někdy v 80. a 90. letech 20. století.“

Nárůst a potom pokles

„Tato varianta se šířila rychleji než ostatní mutace HIV, a to hlavně okolo roku 2000. Od roku 2010 ale zaznamenáváme její pokles,“ vysvětluje Dr. Chris Wymant z univerzity v Oxfordu. Je to příklad něčeho, co se naštěstí zřejmě objevuje jen vzácně. Tedy mutace viru do formy, která je pro nás škodlivější.“ Prvořadou starostí zůstává obeznámenost lidí s virem HIV a samozřejmě také dobrá dostupnost příslušných léků. Zároveň je potřeba nákazu zbavit stigmatu.

Když lidé s virem podstoupí efektivní léčbu, mohou žít naprosto plnohodnotné životy. Jakmile se pak virus stane nezachytitelným, je pro ně navíc nemožné nakazit někoho dalšího. Fráze „nezachytitelný rovná se nepřenositelný“ se stala sloganem obrovského úspěchu vědců i aktivistů. „Když podniknu kroky, abych se vyhnul infekční chorobě, vlastně jsem tím zlepšil i zdraví lidí, které bych jinak mohl nakazit a kteří by tak onemocněli.“

Prevence je vždycky základ

Nicméně lepší než léčení je vždycky prevence, zvláště pokud přemýšlíme o evoluci epidemie. Každá infekce, které zabráníme, zbavuje patogen možnosti, aby se změnil v něco ještě horšího. Virus zkrátka nemůže mutovat, pokud se nemůže replikovat. A nejlepší způsob, jak mu zabránit ve změnách, je zastavit množení. Při dotazu na efektivitu dosavadní léčby Wymant potvrdil, že „varianta nemá mutace, které by efektivní léčbě zabránily.“

iZdroj fotografie: Depositphotos

Tým podotýká, že hlavním omezením jejich studie je, že nezkoumali důvod větší virulence varianty VB. Očekávají ale, že když je teď mutace známá, začnou se na bádání podílet i další výzkumné skupiny a porozumění mechanismu se zakrátko objeví. Experimentální studie zaměřené na způsob útoku na naši imunitu a rozdíly od normálního procesu budou tedy nejspíš následovat. To pravděpodobně poskytne údaje o HIV jako celku, nejen jedné formě.

Jak nejblíž jste se setkali s virem HIV či nemocí AIDS?

Zdroj: IFLScience

Diskuze Vstoupit do diskuze
61 lidí právě čte
Zobrazit další články