Zvládají to děti na základce, dospělým to ale dělá problém: Najít 3 rozdíly do 10 sekund zvládá jen 10 % lidí

Ačkoli pečovatelská zařízení pro staré a nemocné lidi pochází už z antiky, skutečnou síť nemocnic přineslo až křesťanství. Právě jeho plodem jsou špitály.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

V českých zemích se o založení těch nejvýznamnějších postarala princezna Anežka Přemyslovna. Ty nejstarší útulky pro nemocné a jinak postižené pak začaly vznikat blízko klášterů nebo biskupství. Nejblíže se konceptu nemocnice, jak ho známe dnes, blížila tzv. infirmaria u klášterů. Tam byli v péči především nemocní z řad samotných řeholníků. Na druhé straně špitály či hospitály (z latinského hospitalia) byly pro širokou veřejnost.

Více funkcí než dnes

Svým spektrem služeb dokonce překonávaly působení dnešních nemocnic. Lze totiž konstatovat, že šlo i o sirotčinec, chudobinec, domov pro seniory, hostel či zotavovnu v jednom domě. Dobročinnost špitálů však kolikrát směřovala i ven. Během svátků například řeholnice rozdávaly jídlo chudým, případně byla poskytnuta jiná krátkodobá pomoc. To vše ve znamení víry a služby bližnímu. Najdete na těchto obrázcích doktorky 3 rozdíly?

Další rozvoj přinesly trochu paradoxně křižácké výpravy do Svaté země. Už od počátku tam totiž pro křesťanské poutníky a rytíře vznikaly útulky. Ty pak přetrvaly i po ovládnutí těchto regionů Araby v 7. století. Šlo vlastně o jakési záchytné body pro křesťany v cizím prostředí, které bylo také nábožensky zcela jinak orientované. Zde se mohli ubytovat, posilnit, odpočinout si a strávit čas „mezi svými“. Vlastně takové velvyslanectví.

Zrod samostatných skupin

Speciální případ byla leprosária, tedy útulky pro malomocné. Z logiky funkce měla už mnohem blíž k nemocnicím, tudíž zde platila i jiná pravidla provozu. Všechny nemocnice většinou zřizovaly tradiční řády, tedy benediktini nebo basiliáni na východě. Mniši ale měli i vlastní řeholi, hlavně modlitbu a fyzickou práci v ústraní. Právě proto se skrze špitály rodila samostatná společenstva. Tápete? Stetoskopu je polovička, dveře mají jiné futro a chybí jedno světlo.

Osamostatnily se tak skupiny soustředěné jen na pomoc poutníkům. Původně to byli laici, postupně se však začali více organizovat i vzdělávat. Zrodily se tak špitální řády, nejstarší byli johanité. Tři rozdíly na obrázku najdou jen skutečně všímaví jedinci. Pokud se vám to nepodařilo, nebo prostě jen chcete vyzkoušet další zábavné úkoly, pusťte se do podobných optických testů. Skvěle tak potrénujete svůj mozek.

Jak se vám v rébusu dařilo?

Diskuze Vstoupit do diskuze
84 lidí právě čte
Zobrazit další články