„Ztracená“ tektonická deska pod Severní Amerikou existovala

S takovým odvážným tvrzením přišel profesor Johnny Wu z geologické university v Houstonu. Než však mohl svůj objev uveřejnit, musel dokázat, že tato deska, kterou nazval se svým kolegou Vzkříšení – Resurrection, opravdu existovala. Se svým kolegou doktorandem na Universitě geologie v Houstonu Spencerem Fustonem věděli, že v době před cca 66 mil. let existovali na Zemi dvě desky, které vědci nazývali Kula a Farallon.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

Jak víme, tektonické desky jsou neustále v pohybu. Stoupají, klesají, pohybují se do stran a to všemi směry. Když do sebe narazí, může dojít k několika událostem – desky se mohou začít lámat, mohou se jedna pod druhou ponořit – takovému procesu se říká subdukce, nebo na sebe tlačí tak dlouho, až se zlomí, nebo rozdrtí.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Tektonické desky jsou běžnou součástí zemského povrchu

Tektonika – motor změn na Zemi

K takovým procesům dochází prakticky od doby, kdy země ochadla natolik, aby doposud roztavené horniny mohly začít vytvářet pevná skupenství. Důkazem, že zemská kůra je tvořena deskami jsou zlomy, tedy místa, kde se desky stýkají. Na nich vznikají sopky, a ty se táhnou v délkách stovek i tisíců km. Takové sopečné pásy známe i dnes. Profesor Wu a jeho spoluautor Fuston proto použili počítačový model zemské kůry k „rozvinutí“ pohybu tektonických desek od raného kenozoika, geologické éry, která začala před 66 miliony let. Při modelaci se ukázalo, že předchůdkyněmi desky Vzkříšení byly právě desky Kula a Farallon. Spousta magmatu, které vzniklo tektonickou činností těchto desek se našlo na území dnešní Aljašky a státu Washington na západě Severní Ameriky.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Dokazování není snadné

Ale jak to dokázat?

Profesor Wu spolu se svým kolegou pomocí počítačové simulace zrušili subdukci obou desek, tím, že je vyzdvihli na povrch, a celý proces mohli začít opakovat. A opravdu se jim podařilo dokázat, že subdukcí těchto desek vznikla deska nová. Důkazem je shodné složení magmatu, které tyto desky vyvrhly. Tím zaplnily chybějící článek v historii vývoje naší planety.

Důkazy nacházíme do dneška

Když se desky v dávné minulosti začaly srážet, v podstatě zanikly. Pozůstatky po této srážce jsou patrné i dnes. Hranice desky Resurrection se dobře shodují se starověkými vulkanickými pásy ve státě Washington a na Aljašce, což dokazuje nález magmatu stejného složení ve starověkém Tichém oceánu a na severoamerickém kontinentu.

Diskuze Vstoupit do diskuze
87 lidí právě čte
Zobrazit další články