Virální výzva, na které si mnozí vylámali mozkové závity: Najít skrytá písmena v obrázcích dokáží jen lidé s IQ 120

Mateřský jazyk používáme denně. Podrobnosti o vývoji a historii češtiny ale nepatří mezi běžné znalosti. Není od věci to napravit a zároveň potrénovat mozek při hledání písmen.

i Zdroj fotografie: Ondřej Štěpánek, pro Vědaživě
                   

Jako samostatný jazyk se naše mateřština vyvinula z praslovanštiny, konkrétně někdy na sklonku 1. tisíciletí. Pračeština je nejstarším vývojovým stádiem, je s ní však jeden problém. Z tohoto období totiž nejsou písemné doklady, jazykovědci proto znají jen rekonstruovanou podobu. Jako spisovný jazyk tehdy navíc figurovala latina, v menší míře pak ještě staroslověnština. První české písemné památky pochází z období 12.–13. století a v několika verzích.

Nejstarší věty a zápisky

Jde hlavně o česká jména v cizích textech, glosy v cizojazyčných textech a přípisky. Tedy zápisky v češtině, které ale s cizími texty nesouvisí. Například v židovských textech se dochovaly také české glosy psané hebrejsky. Nejstarší české věty jsou pak připsány k zakládací listině litoměřické kapituly z počátku 13. století. Obě mají tzv. primitivní pravopis, užívají tedy písmena latinské abecedy bez jakékoli úpravy. Najdete na tomto obrázku všechna písmena T?

iZdroj fotografie: Woman Tiscali

Latinská písmena tu byla použita i pro zápis hlásek, které jsou jinak latině cizí. Vznikala tak nejednoznačnost, která je rizikem hlavně u vlastních jmen. Během 13. století se pak velmi nesoustavně objevuje tzv. pravopis spřežkový. Typicky české hlásky jako třeba „ř“ jsou zachyceny kombinací písmen, tedy spřežkou, například „rs“. Právě v hláskosloví tehdy docházelo k výrazným změnám, morfologie se ovšem příliš neliší od té pračeské.

Literární žánry i listiny

Ve 14. století se dějí další důležité věci. Čeština začíná především pronikat do nejrůznějších literárních žánrů, objevují se i úřední listiny psané tímto jazykem. Ve způsobu psaní neexistuje jakýkoli závazný předpis, změny a například délky hlásek proto nejsou použity vždy přesně. Velmi sporadicky se začínají objevovat i interpunkční znaménka. Funkcí je vyznačení pauzy v textu, podoba je ovšem stále rozdílná. Pokud v rébusu stále tápete, tady je řešení.

iZdroj fotografie: Woman Tiscali

V dnešním digitálním věku je pro někoho měnící se čeština terčem kritiky. Je však dobré si uvědomit, že se měnila pořád, jen to dnes vidíme přímo v procesu. Nalézt všechna písmena ukrytá mezi sedmičkami dokáže jen velmi pozorný jedinec. Pokud vám některé uniklo, nic si z toho nedělejte, vytrénovat oči i postřeh můžete při řešení dalších hádanek.

Jak se vám v rébusu dařilo?

Diskuze Vstoupit do diskuze
146 lidí právě čte
Zobrazit další články