Datum narození určuje váš největší talent: Rychlý test životní energie pro každého

Odhalte tajemství ukrývající se ve vašem datu narození a poznejte své silné stránky a talenty. Energie tohoto čísla má na váš život větší vliv, než si možná myslíte.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Mnoho oborů se zabývá datem a časem narození člověka, neboť z těchto informací se dají vyčíst pozoruhodná poselství. Chvíle, kdy jste se narodili, ovlivňuje celý váš život. Do vínku vám energie daného čísla dává určité povahové rysy, silné stránky a talenty. Zjistěte, jakými přednostmi jste byli obdařeni, a naučte se je ve svém životě používat a rozvíjet. Dvojciferná čísla je potřeba napřed sečíst, abyste dostali jen jednu číslici.

Číslo 1

Pod toto číslo spadají lidé narození 1., 10., 19. nebo 28. den měsíce. Vyznačují se svou nezávislostí, originalitou a tvůrčí osobností. Domácí pohodlí je příliš neláká, raději dávají přednost akci. O věci se zajímají buď naplno a do hloubky, anebo vůbec, nic mezi tím neexistuje. Spoustu času tráví s hlavou v oblacích a představují si, na jaké další dobrodružství se vydají. V uskutečnění plánů jim pomáhá jejich silná vůle.

Číslo 2

Lidé narození 2., 11., 20., nebo 29. jsou rodilými ochránci míru. Charakteristická je pro ně citlivá povaha a empatie, díky kterým snadno vychází s ostatními lidmi. Svým příkladem však dokáží mnoho vrstevníků inspirovat. Pomáhá jim jejich silně vyvinutá intuice, taktické kroky a diplomatické vystupování. Vždy si pevně stojí za svými názory a jsou připraveni si je před kýmkoliv obhájit.

iZdroj fotografie: Pixabay

Číslo 3

Lidé s datem narození 3., 12., 21. nebo 30. jsou obdaření tvůrčím talentem a mluveným slovem. K ostatním se chovají velmi přátelsky a tíhnou k umění a intelektu. Mají rádi smysl pro humor a důležité pro ně je, aby byli pochopení. V životě bývají praktičtí a disciplinovaní, jednají často logicky a jen zřídka se logickým principům vymykají. Příliš jim nevyhovuje těžká práce.

Číslo 4

Lidé narození 4., 13., 22. nebo 31. den v měsíci se ze všeho nejvíce nechtějí vázat. Jsou to velcí poctivci a detailisté. Svou práci nikdy neodbydou a jejich vytrvalost je donutí dokončit i náročné úkoly. Díky tomu jsou obzvlášť pracovití a těší se velké oblibě v pracovním kolektivu. Mají obvykle dobré předpoklady k podnikání a vedoucím pracovním pozicím.

Obrázkový hlavolam: Určete, kterým potrubím poteče voda nejrychleji. A zjistíte, co o vás tato volba vypovídá

Číslo 5

Pod toto číslo spadají lidé narození 5., 14. nebo 23. den měsíce Velmi charakteristická je pro ně touha po svobodě. Jen málokdy se zdržují delší dobu na jednom místě. Dávají přednost vlastním zájmům a zálibám, které se mohou často měnit. K ostatním však bývají soucitní a citliví. Jejich představivost a píle jim dávají dobrý předpoklad stát se mistry ve svém oboru. 

iZdroj fotografie: Pixabay

Číslo 6

Pro lidi narozené 6., 15., nebo 24. je ze všeho nejdůležitější láska a přátelé. Téměř nesnesou být sami. Milují domácí pohodu a rodinný život, přesto je pro ně důležité udržovat i jiné společenské vztahy. Ke svým blízkým jsou velmi velkorysí a čestní. Váží si starších i jejich moudrosti, díky čemuž jsou vynikajícími pečovateli a pomocníky ve zdravotnictví a sociálních službách.

Číslo 7

Lidé narození 7., 16. nebo 25. bývají často považováni za poustevníky. Přitahuje je všechno tajemné a neznámé. Často najdou zalíbení v ezoterice nebo náboženství. Bývají však tvrdohlaví a zarputilí ve vlastním přesvědčení. Typická je pro ně taky náladovost a potřeba věci do detailu analyzovat. Jako partneři bývají věrní a vášniví. Svůj protějšek si hýčkají jako největší poklad.

Číslo 8

Ti, kteří se narodili 8., 17. nebo 26., bývají vnitřně velmi vyrovnaní. Jejich bystrá mysl a schopnosti z nich dělají výkonné pracovníky. Život vnímají především z materialistického úhlu pohledu. Typický je pro ně jejich podnikatelský duch a dobrý instinkt. Umí si věci perfektně zorganizovat a v chaosu nastolit pořádek. I přes kariérismus si velmi zakládají na rodině a domácnosti.

iZdroj fotografie: Pixabay

Číslo 9

Pod toto číslo spadají lidé narození 9., 18., nebo 27. a jejich hlavní silnou stránkou je soucit a služba lidem. Tyto ctnosti z nich dělají velmi štědré bytosti, které se s ostatními rády rozdělí o část majetku i své znalosti. Vystupují nezávisle, avšak podle vlastních vnitřních směrnic. Zajímají se o své okolí a jsou velmi empatičtí, proto jsou v kolektivu tak oblíbení.

Jaké jsou vaše talenty podle data narození?

Diskuze Vstoupit do diskuze
94 lidí právě čte
Zobrazit další články