Existuje jedna možnost cestování časem, která by mohla být proveditelná. Alespoň podle tohoto fyzika

Náprava chyb v minulosti nás přivádí k myšlence cestování časem. Fyzika mluví o možnosti existence stroje času poměrně jasně.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Některé sci-fi knihy a filmy představují cestování do minulosti pomocí stroje času jako možnost napravit své chyby. Vždycky je v nich možné se vrátit a změnit to. Je ale cestování časem v našem vesmíru opravdu možné, nebo jde pouze o výmysl z oblasti science fiction? Naše moderní chápání času a kauzality pochází z obecné teorie relativity. Einsteinova teorie zkombinovala čas a prostor do jediné entity – časoprostoru – a poskytla velmi složitý model fungování obou.

Problém vzácných surovin

Jde o model, který zatím nebyl překonán žádnou jinou teorií. Obecná relativita existuje přes 100 let a byla experimentálně ověřena s obrovskou přesností. Tím pádem jsou si fyzici poměrně jisti, že poskytuje přesný popis struktury příčiny a následku v rámci našeho vesmíru. Po celé dekády se také fyzici snaží použít právě obecnou teorii relativity k tomu, aby cestování časem umožnili. Všechno se to dá vtělit do rovnic, které si neodporují.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Jenže fyzika není matematika a rovnice jsou k ničemu, pokud se nedají reálně uvést do provozu. Existují totiž dva zásadní problémy, první z nich je zcela praktický. Sestrojit stroj času by vyžadovalo exotickou surovinu, tedy hmotu s negativní energií. Všechna hmota kolem nás má energii pozitivní. A i když ji teoreticky umíme vytvořit, lze to provést jen ve velmi malém množství a na velmi krátkou dobu existence.

Časové paradoxy

Druhý problém je méně praktický, ale o to významnější. Cestování časem totiž odporuje logice formou časových paradoxů. Existuje jich několik, nejproblematičtější jsou ale ty s konzistencí. Jde o velmi populární rys knih, kdy si konkrétní událost v minulosti vyžádá cestu časem, aby byla změněna. Tato změna ale odstraní budoucí nutnost výpravy za účelem provedení oné změny. Následek tedy odstraňuje svou vlastní příčinu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Existuje častý omyl – hlavně u sci-fi knih –, že tyto paradoxy je možné „vytvořit“. Cestovatelé jsou často varování před změnami minulosti nebo setkáním se sebou samým (filmová trilogie Návrat do budoucnosti). Ve fyzice ale paradox není událost, která se může odehrát. Je to čistě teoretický koncept, který upozorňuje na rozpor v samotné teorii. Jinými slovy nesděluje, že by tato aktivita byla riziková, sděluje, že jednoduše nemůže být proveditelná.

Představení více verzí historie

Jaký je ale smysl výpravy do minula, když nelze nic změnit? Jakýkoli paradox lze totiž vyřešit povolením paralelních časových os. Myšlenka je velmi jednoduchá – jakmile opustím stroj času, vstupuji do odlišné časové osy. V ní můžu dělat naprosto cokoli včetně zničení samotného stroje času. Nic z toho neovlivní cokoli v původní časové ose, ze které jsem přišel. A protože nemohu zničit stroj času z původní osy, nedochází k žádnému paradoxu.

Je to tedy proveditelné? Kvantová mechanika to silně naznačuje skrze Everettův výklad mnoha světů. Jedna historie se může „rozdělit“ na mnoho verzí, jednu pro každé rozhodnutí. Fyzici aktuálně pracují na konkrétní teorii cestování časem a více historií, která bude plně shodná s obecnou teorií relativity. Ta nám spolu s kvantovou mechanikou totiž sděluje, že pokud by bylo možné cestovat časem, musí fungovat i multivesmír.

Jakou událost historie byste chtěli změnit?

Zdroj: TheScientist

Diskuze Vstoupit do diskuze
93 lidí právě čte
Zobrazit další články