Deštné pralesy jsou klíčem k životu na naší planetě. Co nás čeká, až nadobro zmizí z povrchu Země?

Amazonský deštný prales mizí naprosto alarmujícím tempem. A i přes všechna ujištění příslušných vlád o razantních krocích žádná reálná změna nepřichází.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

V současné době přicházíme v pralesech o rozlohu jednoho fotbalového hřiště každou minutu. Sílící požáry, odlesňování a globální oteplování drtí tento porost – jen letos bylo v Brazílii 74 000 požárů. Ano, tzv. plíce Země čelí možnému vyhlazení z její tváře. Ovšem pokud by k tomu opravdu došlo a tento ekosystém by kompletně zmizel, bude to mít zcela nedozírné následky. A to i pro nás, protože nejsme nic jiného než další živočišný druh.

Destrukce skoro poloviny všech druhů

Jen samotný prales je domovem pro 10 % druhů na planetě. To znamená 40 000 druhů rostlin, 3 000 druhů sladkovodních ryb, více jak 370 druhů plazů a 2,5 milionu druhů hmyzu. Podle odhadů badatelů aktuálně přicházíme o 137 zvířecích, rostlinných a hmyzích druhů za den. V součtu to znamená 50 000 ztracených druhů ročně, což je pro světovou biodiverzitu zcela katastrofické. Při pokračujícím tempu odlesňování jich ztratíme dobrou polovinu.

iZdroj fotografie: Pxhere

Protože moderní medicína je na těchto druzích doslova závislá, spolu se zvířaty a rostlinami zmizí mnoho surovin pro naprosto běžně používané léky. V současné době je přímo z rostlin amazonských pralesů získáváno na 121 léků. Například na malárii, leukémii, srdeční choroby a další. Navíc je prales domovem 80 000 druhů rostlin, z nichž jen 1 % bylo zatím otestováno na léčebné účinky. Pravděpodobně se tam tedy skrývají stovky dalších léků.

Silné záplavy a sucha, klimatický nášup

S likvidací pralesa dojde v regionu k redukci dešťových srážek. To způsobí vlnový efekt a následně další změnu v klimatických podmínkách. Období sucha i dešťů budou silnější, prudší a delší, takže po výrazném suchu přijdou bleskové záplavy. Nakonec se tyto posuny projeví v každém koutě planety a opět povedou k obrovskému ničení živočišných druhů. Krom toho nastane silnější eroze a také šíření nakažlivých chorob.

iZdroj fotografie: Pixabay

Stromy i rostliny pohlcují oxid uhličitý a v případě pádu amazonských pralesů dojde k jeho obrovskému uvolnění, protože se tu celé roky střádá. Potenciální zničení uvolní do atmosféry asi 5–6krát více oxidu uhličitého než v běžném režimu. To by mělo dopad na teplotu i kvalitu ovzduší na celém světě a razantně by se zrychlilo tempo globálního oteplování. Kromě tohoto přídavku totiž zmizí jedna z největších redukujících sil.

Ohrožení globální zemědělské produkce

Vyšší teploty, rostoucí intenzita sucha a častější záplavy si vezmou také svou daň v podobě zemědělské půdy a pitné vody. Jejich deficit kriticky ovlivní samotné dodávky potravin, možnost chovu dobytka a povede k rozmáhání škůdců a infekcí. Méně použitelné vody se odrazí v nižší úrodnosti a udržitelnosti plodin. Z toho samozřejmě plyne úbytek zdrojů základních potravin a radikální zvýšení ceny těch zbývajících.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Krom toho by se radikálně snížilo spektrum nabídky potravin. V samotném pralese je 3 000 druhů jedlého ovoce a toto území produkuje na 80 % světových druhů potravin včetně avokád, fíků, pomerančů, grepů, citronů, banánů, manga, kávy a kokosů či rajčat. Jeho kompletní likvidace by tedy zcela drasticky snížila okruh produktů, z nichž si dnes můžeme v obchodech běžně vybrat a o jejichž původu ani neuvažujeme.

Kvalita vzduchu a naše plíce

Jak už bylo zmíněno, amazonskému pralesu se říká plíce Země, protože pohlcuje obrovské množství CO2. Podle odhadů se v něm nachází 100 milionů metrických tun uhlíku, a v případě zničení by se stal jeho zdrojem, nikoli skladem. Přestal by ho tedy recyklovat na kyslík, naopak by se zásoby uhlíku postupně rozšířily po celé planetě. Povětří prakticky kdekoli by se tak stalo obdobným jako ve velmi znečištěných oblastech.

iZdroj fotografie: Pxhere

V případě rostoucího sucha by se letní výzvy hasičů a varování před ohněm v blízkosti lesů staly paušálním apelem po většinu roku. Takové podmínky by totiž postupně panovaly po mnohem delší čas a za sucha opravdu stačí jiskřička. Nezvratné zničení amazonských pralesů by spustilo řetězovou reakci, která by se podepsala na počasí, a tudíž prakticky všech dalších lesních porostech planety. Oheň si totiž nevybírá, stačí mu dost sucha a materiálu.

Které ovoce máte nejraději? Dokázali byste za něj najít náhradu?

Zdroj: BrightSide

Diskuze Vstoupit do diskuze
128 lidí právě čte
Zobrazit další články