Jedinečný objev, pravěcí lidé cíleně se plavící na japonské ostrovy vrhají nové světlo na schopnosti a technologie lidí z doby kamenné

Lidé se v pravěku nejspíš cíleně vydali na japonské ostrovy Ryukyu a satelitní sledování bójí naznačuje, že téměř určitě nešlo o náhodu.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Před dlouhou dobou se starověcí námořníci úspěšně podnikli nebezpečnou mořskou cestu a dostali se na japonské ostrovy Ryukyu. Archeologické vykopávky na šesti z těchto ostrovů – které jsou součástí ostrovního řetězu dlouhého 1 200 kilometrů – ukazují, že migrace na ostrovy proběhla před asi 35 000 lety. Stalo se tak jak z jihu od Taiwanu, tak ze severu skrze japonský ostrov Kyushu.

Dávná plavba na vzdálená ostrovní území

Je ovšem nejisté, zda se sem dávní námořníci plavili záměrně, nebo sem byli zaváti náhodou povětrnostními podmínkami nebo jiným vlivem. Odpověď by mohla vrhnout nové světlo na schopnosti a technologii lidí doby kamenné, jejich námořní dovednosti a celkové možnosti. Aktuálně stejný proces simulují bóje sledované satelity, které se vydávají po obdobných trasách a „opakují“ tyto dávné výpravy.

iZdroj fotografie: Pixabay

Badatelé analyzovali data ze 138mi bójek, které byly vypuštěny poblíž Taiwanu a filipínského ostrova Luzon od roku 1989 do roku 2017, v rámci programu mapování celkového povrchu světových oceánů. Tým shledal, že pouze 4 bóje se dostaly do okruhu 20ti kilometrů v okolí kteréhokoli z ostrovu řetězu Ryuku a i u nich se tak stalo kvůli tajfunům a dalším netypickým projevům mořského počasí. Pravidelnou trasu lze tedy jistě vyloučit.

Nepravděpodobné cestování během bouře

Je velmi malá šance, že by se pravěcí lovci vypravili na oceán, pokud by na obzoru zuřila masivní bouře. Nová zkoumání navíc ukazují, že proudy by směrovaly plavidla spíš od ostrovů než směrem k nim, takže kdokoli se na ně dostal, provedl to zcela záměrně. Geologické nálezy ukazují, že proudy v regionu jsou stabilní posledních minimálně 100 000 let. Je tudíž na místě usuzovat, že vypuštěné bóje se chovaly velmi podobně jako dávná plavidla.

iZdroj fotografie: Pixabay

Z pohledu navigace bylo také dosažení Ryuku natolik komplikované, že náhodná plavba nedává zkrátka smysl. Kamenné nástroje a pozůstatky ulovených nosorožců také naznačují, že se na stejná místa mohl dostat i Homo erectus v době minimálně před 709 000 lety a moderní lidé začali plavby tohoto typu někdy před 65 000 lety. Je ovšem stále na debatu, zda lidské plavby během Paleolitu byly náhodné, nebo cílené.

Zdroj: Science News

Diskuze Vstoupit do diskuze
55 lidí právě čte
Zobrazit další články