Národ, kde bratři sdílejí jednu manželku a nikdo se nad tím nepozastavuje

V naší společnosti je stále nejběžnější manželství dvou osob odlišného pohlaví. O to podivnější se nám může zdát model více mužů, bratrů, kteří sdílejí jednu manželku.

i Zdroj fotografie: Arina33 / Creative Commons / CC BY
                   

V jednom národě v Nepálu je ovšem přesně takový rodinný stav běžnou skutečností. Bratři ze stejné rodiny si vzali jednu a tu samou ženu, pro což existuje termín polyandrie. A také nám to ukazuje vlastní sklon k etnocentrismu. Tedy vnitřnímu přesvědčení, že jen naše hodnoty jsou fungující, případně je mají akceptovat všichni okolo. Polyandrie tu funguje výhradně za účelem přežití, protože je k dispozici jen velmi málo půdy a majetek zůstává v rodině.

Model, kdy vše zůstává v rodině

Národ praktikující tento rodinný život žije v Nepálu v Himálaji. Ve valné většině případů si ženu bere nejstarší z bratří. Když ostatní dospějí, dojde postupně k dalším sňatkům a všichni pak přebývají v jednom domě. Některé ženy i pomáhají s výchovou svých budoucích manželů do doby, než dospějí a jsou schopni sexuálních vztahů. V tomto nastavení přitom mezi bratry nefiguruje žádná žárlivost, protože jim všem jde o společné přežití.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Model je také určitou formou antikoncepce. Žena totiž jednoduše nemůže otěhotnět tak často, aby to odpovídalo počtu sexuálních styků. Poskytuje jí to taky určitou míru celkové jistoty. Nebude totiž sama ani při úmrtí jednoho z manželů. Kromě toho má i opodstatněnou důvěru v to, že její děti mají větší šanci na přežití a obecně lepší budoucnost. I když tradice pomalu vymírá, je i nadále některými rodinami praktikována, a to ze stále stejných důvodů.

Zákony kontra rodinná tradice

S touto dlouhodobou zvyklostí se ovšem tlučou zákony, které v Nepálu vstoupily v platnost v srpnu 2018. Sekce 175 trestního zákoníku Muluki (nepálská legislativa) jasně staví polygamii mimo zákon. Sekce 74 občanského zákoníku z roku 2017 pak praví, že „pár bude považován za sezdaný v momentě, kdy se z jejich fyzického vztahu zrodí dítě“. Sekce 175 také uvádí, že pokud si žena vezme dalšího muže, je tento sňatek automaticky anulován.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Občanský zákoník ovšem automatickou anulaci polygamního sňatku nezmiňuje. Advokátka Nirmala Bhandari uvedla, že na rozdíl od trestního zákoníku občanská ustanovení polygamii povolovala. Tyto dva protichůdné zákony nepochybně způsobí soudům četné problémy.“ Zákon má podle ní navrhnout placení alimentů a další výhody pro ženy. Tedy pro případy, kdy je vdaná žena klamem přinucena k dalšímu sňatku.

Trocha vzniku, historie i současnosti

Nepál je vnitrozemský stát Jižní Asie ve střední části Himálaje. Na jihu, východě i západě sousedí s Indií, na severu pak s Čínskou lidovou republikou. Jeho hlavním městem je Káthmándú a nejvyšší horou Mount Everest. Převažuje tu hinduismus a dne 28. května roku 2008 byla země prohlášena federativní republikou. Fakticky se však vláda změnila až v září 2015, kdy vstoupila v platnost nová nepálská ústava.

Dodnes jde o jednu z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí planety, kde polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby. Nejbohatších 10 % domácností tu kontroluje skoro 40 % národního bohatství. Nejchudších 10 % pak vlastní jen cca 3 %. Místní trh práce zahrnuje 10 milionů lidí a prakticky neexistuje kvalifikovaná pracovní síla. Pestrá krajina i kultura má hodně turistického potenciálu, rozvoj je ale zpomalen politickými událostmi.

S jakou nejpodivnější rodinnou sestavou jste se kdy setkali?

Zdroj: TheGuardian
Diskuze Vstoupit do diskuze
64 lidí právě čte
Zobrazit další články