Commodus, nejhorší císař ve starověké římské historii: O říši se nestaral a jeho hlavní zálibou bylo zabíjení v gladiátorské aréně

Během staletí trvání antického Říma jeho obyvatelé poznali blahobyt i veliké utrpení. Nejvíce záleželo na tom, kdo zrovna stál v čele mocného impéria.

i Zdroj fotografie: Public Domain
                   

V čele Římské říše stála celá řada císařů, kteří se nějakým způsobem proslavili. Někteří svými válečnými úspěchy, jiní jako osvícení vládci. Ale také se našly jejich naprosté opaky. Zvrácení lidé, kteří jen využívali téměř neomezené moci, kterou disponovali. Známý je například Claudius nebo nesmírně krutý Nero. Podle současných hodnocení ale existuje jeden římský císař, který v této oblasti nade všemi jednoznačně vyčnívá. Je jím Lucius Aurelius Commodus.

Císař se o impérium vůbec nestaral

Podle všeho měl Commodus asi všechny výše jmenované nectnosti. Navíc zcela zanedbával své vladařské povinnosti a raději se věnoval své zábavě. Když v Římě vypukl požár, byla to pro něho jen příležitost, jak uvažovat o přejmenování města po své osobě. Vládu nad impériem přenechával svým oblíbencům, kteří samozřejmě různými způsoby intrikařili. Když se mu nějaký z nich znelíbil, nechal ho bez milosti zabít a na jeho místo dosadil oblíbence jiného.

Commodus měl jednu výhodu, jeho otcem byl Marcus Aurelius, velmi oblíbený a mnoha Římany respektovaný císař, což mu dávalo skvělou startovní pozici. Ten ho v roce 177, když bylo Commodovi 15 let, jmenoval svým spoluvládcem, a tím i následníkem. O tři roky později Markus Aurelius umírá a Commodus se tak stává jediným vládcem Říma. Vyskytly se spekulace, že mohl mít prsty ve smrti svého otce, ale historikové jsou k této možnosti spíše skeptičtí.

iZdroj fotografie: Public Domain

Zpočátku byl mladý císař velmi oblíbený, protože se držel zavedené zásady chléb a hry. To souviselo s jeho zálibou v gladiátorských zápasech, kterých se navíc sám účastnil. Netřeba zmiňovat, že samozřejmě vždy vyhrál, protože si nikdo nedovolil nechat vládce prohrát. Vymýšlel ale i různé scénáře her, během kterých často zahynulo mnoho lidí. To nebývalo tak obvyklé, protože vycvičení gladiátoři bývali velmi ceněným zbožím. Měl dále rozsáhlý harém, ve kterém mu mělo být k dispozici kolem 300 žen a podobný počet mužů.

Měsíce roku se jmenovaly po Commodovi

Trpěl také svým velikášstvím. Byl přesvědčený, že je reinkarnací Herkula, a Římany se o této skutečnosti snažil přesvědčit. Nechal třeba odstranit hlavu z Neronova kolosu, nahradil ji svou a k nohám postavil lva. Rozhodl se také, že přejmenuje měsíce v roce, samozřejmě tak, aby ho připomínaly. Ze srpna byl commodus, z října herculeus a zbylé měsíce se označovaly podle některého z jeho titulů. Samotný Řím chtěl přejmenovat na Colonia Lucia Annia Commodiana a římský senát na Commodian Fortunate Senate.

Jeho odpůrci se ho samozřejmě snažili zbavit. Jako první se ho v roce 182 pokusila zavraždit skupina, jejímž členem byla i císařova sestra Lucilla. Nepovedlo se a císař ji nejprve poslal do vyhnanství a pak nechal zabít. Podobně dopadl pokus v roce 187. Kvůli tomu, že se císař Římu nevěnoval a bujela korupce a prospěchářství, se zhoršovala ekonomická situace a vyskytl se i hlad. Nakonec Commoda v roce 192 zradili jeho nejbližší. Podali mu jed, a když ani to nestačilo, uškrtil ho profesionální zápasník.

Jaké špatné římské císaře znáte a co nedobrého dělali?

Zdroj: History
Diskuze Vstoupit do diskuze
142 lidí právě čte
Autor článku

Vít Lukáš

Zobrazit další články