Jakým směrem by se ubíraly naše dějiny, kdyby Hitler vyhrál válku aneb Co se mohlo stát, ale nestalo?

O území naší republiky měl nacistický vůdce zcela eminentní zájem. Dokonce takový, že okupované území nazval „Protektorátem Čechy a Morava“, jeho obyvatele potřeboval.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

České země hrály v historii Evropy vždycky významnou roli. Už od středověku byly křižovatkou obchodních cest a středem Evropy. Praze se dokonce mnohde říká „tajné hlavní město Evropy“ a není to zvláštní přehánění. Byly tu také sekce prakticky všech historických tajných společností a Karlův most je vnímán jako ohnisko mnoha energií. Což může být také důvod, proč veškeré válečné běsnění přežil bez úhony. Dneska jej nanejvýš občas někdo posprejuje.

Hitlerův jasný zájem

Obsazení území tehdejšího Československa nacistickými vojsky a silami bylo pro politiku Třetí říše zcela zásadním obratem. V Sudetech a Rakousku totiž figurovalo z valné většiny německé obyvatelstvo, v Československu nikoli. To je taky důvod, proč se Němci vydali cestou systematické germanizace. Bylo jim totiž jasné, že i po válečném tažení je potřeba celková prosperita jejich Říše. Většina Čechů měla být totiž odbornou pracovní silou.

iZdroj fotografie: Depositphotos

K poněmčení našeho obyvatelstva přispěl i rasový průzkum. Ten provedl zastupující protektor Reinhard Heydrich. Přišel tehdy se zjištěním, že „nordické“ rysy, u Němců tak chtěné, vykazovalo celých 45 % obyvatel Protektorátu. Němci rozdělili Čechy na 4 skupiny v kombinaci dobré a špatné rasy a dobrého a špatného smýšlení. Ty měly být postupně poněmčeny, ale bez možnosti mít potomstvo. V případě selhání poněmčení mělo dojít přímo k popravám.

Město po vítězné válce

Pokud by bylo Hitlerovo válečné tažení úspěšné, poměry v běžných českých městech by byly diametrálně odlišné. Čechů by zde žila nepatrná menšina a byli by to lidé bez znalosti o vlastní kultuře. Měli by sice kořeny, mateřština by ale byla důsledně potlačena. Kulturní znalosti by musely být šířeny samizdatem nebo ústně. Kromě toho by tato skupina byla určena jen k práci v podřadných a podpůrných profesích, šlo by do značné míry o otroky.

iZdroj fotografie: Pixabay

Za Protektorátu uspělo v rasové čistotě na 25 000 obyvatel Česka a 32 000 ze Sudet. Coby pracovní síla mělo být do Říše vysláno na 400 000 Čechů, kterým měl být v procesu zabaven majetek. Plánem po konečném vítězství NSDAP pak byla kompletní germanizace Čech i Moravy. Realizace by plně naplnila skutek genocidy, jak ho popisuje i konvence OSN z prosince roku 1948. Zdá se vám to přesné, nebo by historie mohla nabrat ještě jiné obrátky?

Zdroj: DieSudetendeutschen, MojeVideo

Diskuze Vstoupit do diskuze
60 lidí právě čte
Zobrazit další články