V šíření Koronaviru mohou sehrát ústřední roli učitelé, ukázalo šetření na základních školách

Vychází to ze závěrů studie Centra pro kontrolu nemocí, které provedlo šetření v několika veřejných základních školách.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Učitelé nebo mladí studenti mohou hrát v šíření covidu-19 výraznější roli, což naznačuje i nová studie Centra pro kontrolu nemocí a prevenci provedená na několika veřejných školách v Meriettě ve státě Georgia. Během této studie zkoumali badatelé přenos covidu v osmi veřejných základních školách. Výzkum trval mezi 1. prosincem 2020 a 22. lednem 2021 a zahrnoval 2 600 studentů a 700 pracovníků, kteří těchto 6 škol navštěvovali ve stejném čase.

9 ohnisek nákazy na šesti místech

Během této doby odhalili vědci 9 ohnisek nákazy covidem-19, což zahrnovalo 13 učitelů a 32 studentů ve všech šesti školách. Ohnisko je bráno jako případ alespoň tří případů spojených s nákazou koronavirem. Ve čtyřech případech byl vyučující původcem, zatímco student měl stejnou pozici jen v jednom z případů. U dalších zkoumání se však původního pacienta nepodařilo určit. Osm z devíti ohnisek pravděpodobně zahrnovalo přenos z vyučujících na studenty.

iZdroj fotografie: Pixabay

Dvě největší ohniska covidu zahrnovala přenos mezi učiteli, který se nejspíš odehrál během osobních setkání nebo přestávek na jídlo. Nakažení učitelé pak nemoc dále přenesli na více studentů. Celkově byla tato dvě ohniska zodpovědná za polovinu (15 z 31) případů spojených se školou, ve které se studie Centra pro kontrolu nemocí odehrávala.

Učitelé v centru nákazy Covidu

Závěry a nálezy naznačují, že vyučující byli „centrem“ pavučiny přenosu covidu-19 ve školních prostorách. Počáteční infekce mezi vyučujícími hrála podstatnou roli v přenosech na území školy a navazujících řetězcích přenosu infekce. Důraz je kladen na důležitost prevence nakažení vyučujících obecně. Nálezy centra přišly jen něco málo o týden poté, co agentura vydala detailní metodiku na bezpečné znovuotevření amerických škol.

iZdroj fotografie: Pixabay

Nálezy také souhlasí v předchozími studiemi provedenými v Evropě. Například ta britská shledala, že přenos mezi učiteli byl na školách běžnější než přenos mezi studenty. Německá studie zase zjistila, že přenosy ve škole byly třikrát častější, pokud byl původním nakaženým učitel, než když se jednalo o studenta. Nepřekvapí skutečnost, že většina přenosů se odehrála při nedodržení fyzického odstupu a současně špatným nošením roušek a respirátorů.

Zdroj: Live Science

Diskuze Vstoupit do diskuze
101 lidí právě čte
Zobrazit další články