Které z dítek má na svědomí rozbitou vázu? Volba podezřelého vypovídá o tom, jak moc je člověk zodpovědný

Profilování osobnosti je dnes běžnou věcí při ucházení se o zaměstnání a v dalších situacích. Tento jednoduchý test si můžete zkusit i sami, nikoho dalšího nepotřebujete.

i Zdroj fotografie: Stencil Photos
                   

Tato hádanka bude trochu odlišná. Nedopátráme se totiž pachatele prohřešku, nad kterým se maminka dětí nejspíš zhrozila. Jde však o druh osobnostního testu, který pomůže odhalit některé stránky vaší osobnosti. Pečlivě si proto prohlédněte obrázek a zkuste pomocí dedukce přijít na to, kdo podle vás mohl rozbít vázu s květinami, která byla původně na stole. Dále pak najdete rozbor toho, jaká osobnost na základě vaší volby jste.

Zvolili jste dítě A

Jste typ člověka, který věnuje pravidelně pozornost i těm nejmenším detailům. Stejně tak je vám silně vlastní zodpovědnost za všechny vaše činy. Lidé kolem vás také často prohlašují, že jste velmi opatrný člověk.

Viníkem je dítě B

Jste vysoce svědomitá osoba, neustále hledáte spravedlnost a nesoudíte nic a nikoho bez jasných důkazů. Veškeré problémy, které se kolem vás vyskytnou, berete minimálně částečně za vlastní.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Udělalo to dítě C

Osobností jste typ vůdce a dokážete bez problémů rozeznat problémy, kterých se dopouštějí ostatní. Právě lidem kolem sebe rádi ukazujete cestu, takže máte nejrůznější úhly pohledu na tu samou věc.

Dítě D

Vaše první jméno je sebevědomí a zodpovědnost, díky čemuž jste se stali v životě velmi úspěšnými. Vždy se snažíte splnit každý cíl, který si stanovíte, také si jasně uvědomujete své silné i slabé stránky.

Nikoli plná diagnostika

Berte ovšem v úvahu, že tento zábavný rébus zdaleka není plnou diagnostikou a rozborem vaší osobnosti, spíše zábavnou hříčkou. Pokud do své charakteristiky chcete proniknout hlouběji, navštivte příslušného specialistu. Testy osobnosti obecně slouží k měření různých osobnostních charakteristik respondenta. Lze je také rozdělit do několika typů.

Projektivní testování

Termín projekce označuje skutečnost, že respondent některé své duševní obsahy promítá navenek. Spatřuje je pak v dalších lidech, věcech nebo zvířatech. Na základě podnětů vyvolávají tyto testy určitou reakci, která je výpovědí o vnitřních pochodech a stavech dotyčného. Asi nejslavnější je Rorschachův test se skvrnami.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Objektivní testy

Jsou obecně velmi dobře kvantifikovatelné a lze je systematicky opakovat. Respondent navíc nemá možnost záměrně vyšetření zkreslit. Jeho snaha o předstírání se odrazí v měřítku důvěryhodnosti uvedených odpovědí. Blíží se testům výkonovým, jde jim však o měření osobních vlastností. Do této skupiny patří i zkoumání fyziologických vlastností, jako je puls srdce nebo vodivost lidské kůže.

Dotazníkové šetření

Tento typ obsahuje množství tvrzení nebo otázek, které testovaný jedinec zodpovídá nebo posuzuje. Musí se během toho zamyslet nad vlastním prožitkem a vybrat nejvýstižnější možnost. Konkrétní dotazníky jsou určeny jak na zkoumání jedné stránky osobnosti, například sklonů k agresivitě, tak i více vlastností v různé škále. Buď jsou tvořeny otázkami, nebo stanovisky, kde je vyjádřena míra nesouhlasu.

Jak moc se tento rébus trefil?

Zdroj: Liputan
Diskuze Vstoupit do diskuze
110 lidí právě čte
Zobrazit další články