Průlom v léčbě rakoviny: Vědcům se úspěšně povedlo zabít rakovinné buňky pomocí zvukových vln

Zvukové vlny si nachází místo i v léčbě rakoviny. Při testech na potkanech se zatím ukazuje, že by mohlo jít o velmi dobrou, a přitom neinvazivní metodu.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Potkani postižení rakovinou jater ukázali efektivitu fascinujícího a neinvazivního způsobu léčby. Za použití velmi přesně zaměřeného ultrazvuku se vědcům podařilo zničit téměř 75 % celkového objemu přítomného nádoru. Tento zásah taky podle všeho spustil u potkanů imunitní reakci. Jejich imunita pak kompletně odstranila zbytek. U 80 % zvířat, kde se toto povedlo, se navíc nevyskytly metastázy nebo návrat nádoru během 3 měsíců sledování.

Metoda slibující překonání limitů

Tento způsob léčby zvaný histotripsie je aktuálně testován na lidské rakovině jater. „Histotripsie je slibnou volbou, která může překonat omezení současných způsobů odstranění nádorů. Poskytuje tak bezpečnou a velmi šetrnou metodu odstranění nádoru v játrech,“ říká inženýr biomedicíny Tejaswi Worlikar z University of Michigan. „Doufáme, že informace z této studie budou motivací k budoucím předklinickým testům a další adaptaci metody.“

iZdroj fotografie: Depositphotos

Tato metoda vypadá jako nová naděje pro pacienty s jednou z nejsmrtelnějších forem rakoviny. Šance na přežití aspoň 5 let je u tohoto typu momentálně méně než 18 %, alespoň tedy v USA. Technologie zahrnuje ultrazvukový převodník, který ale nemá zobrazovat vnitřní struktury, nýbrž fyzicky narušit rakovinné buňky. Funguje na principu ultrazvukové kavitace, který se používá i pro likvidaci tukových buněk v hubnoucích programech.

Limitace odvíjející se od povahy nádoru

Většinou není možné zaměřit se na celý nádor. Bezpečnost kompletního použití histotripsie ovlivňuje hlavně velikost nádoru, jeho umístění a celkové rozložení. Ale i částečná léčba tímto postupem ukázala kompletní ústup v 81 % případů u potkanů. Pro srovnání 100 % kontrolních potkanů ukázalo naopak postup nádoru. „Generátor vysílá vysokofrekvenční pulsy dlouhé jednu mikrosekundu,“ uvedla Zhen Xu, další inženýrka biomedicíny.

iZdroj fotografie: Depositphotos

„I když nemůžeme zaměřit celý nádor, stále můžeme způsobit jeho ústup a také snížit riziko budoucích metastáz.“ Pro účely výzkumu byla rakovina vložena do 22 laboratorních potkanů. Polovina byla ponechána jako kontrolní skupina, zbývajících 11 bylo léčeno ultrazvukem. Ten se zaměřil na 50–75 % objemu nádoru. Následně byli potkani zabiti a účinnost léčby odhalena během pitvy. Vědci hledali hlavně znaky růstu, metastáz a imunitní markery.

Srovnání obou skupin pokusných potkanů

Prognóza u kontrolních potkanů byla strašná. Všech 11 vykazovalo známky růstu a metastáz. Během 3 týdnů dosáhly nádory maximální velikosti akceptovatelné etickými protokoly. Život zvířat byl proto ukončen. Ta léčená si ale vedla mnohem, mnohem lépe. Nejen, že se neprojevily žádné vedlejší efekty této léčby. Většina z nich, konkrétně 9 z 11, vykazovala ústup nádorů. Bez nádoru přežila zvířata ještě celý zbývající čas výzkumu, tedy kolem 10 týdnů.

Předchozí výzkumy ukázaly, že tato léčba je efektivním nástrojem pro redukci velikosti nádoru. Nová práce ukazuje vynikající šance na následný život. „Tento výzkum ukázal potenciál histotripsie pro úspěšné neinvazivní odstranění nádorů a prevenci lokálních metastáz. I při jen částečném odstranění se kompletní ústup ukázal u 9 z 11 léčených potkanů. Další bádání ukáže efektivitu, bezpečnost a další biologické dopady.“

Jakou rakovinu jste zažili u přátel nebo rodiny?

Zdroj: MDPI
Diskuze Vstoupit do diskuze
122 lidí právě čte
Zobrazit další články