Správný počet trojúhelníků na obrázku mnohým nedá spát. S řešením úkolu pro prvňáky si lámou hlavu i dospělí

S celkovým počtem trojúhelníků na obrázku zápasí řada lidí. Zjistěte, jak jste na tom s logikou, a zdali dokážete správně určit jejich celkový počet.

i Zdroj fotografie: abcMedia (vlastní tvorba)
                   

Během distanční výuky, které se musely české děti v uplynulých dvou letech povinně účastnit, si znalosti ze základní školy oprášila řada rodičů. Mnoho z nich (možná i vy) mělo problémy s řešením základních úloh pro nižší stupeň základní školy. Největším oříškem byly matematické logické úlohy, jejichž řešení se hojně diskutovalo i v rámci sociálních sítí. Vyzkoušejte, zdali se vaše znalosti a postřeh za tu dobu zlepšily, a dokážete správně určit celkový počet trojúhelníků v zadání.

Nebojte si řešení vyznačit

Zadíváte-li se na úvodní obrázek, uvidíte jeden velký trojúhelník, který je pomocí čtyř čar rozdělený na několik částí. Zadání je typickou matematickou úlohou pro nižší stupeň základní školy. Vaším úkolem je spočítat všechny trojúhelníky, které na obrázku najdete. Ačkoliv se to na první pohled může jevit jako jednoduchý úkol, možná vás překvapí, když si budete muset řešení nakreslit.

Obdobné úlohy se často objevují na sociálních sítích, kde diskutující přidávají komentáře se svým řešením, které považují za správné. V tomto konkrétním případě nebyla výjimka, že se kdosi dopočítal neuvěřitelného počtu 45 trojúhelníků. Tito lidé by pravděpodobně potřebovali připomenout, co že to vlastně trojúhelník je. Základní definice zní: „Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, které neleží v jedné přímce, a součet jeho vnitřních úhlů je 180°.“

Jak správně určit počet trojúhelníků

Z výše uvedené definice je patrné, že trojúhelník má tři strany, které dohromady svírají tři úhly. Na obrázku tudíž budete hledat výlučně takové útvary, které jsou tvořeny pouze třemi úsečkami – určité procento lidí vytrvale dělá tu chybu, že počítá veškeré útvary, které rozpozná, a to bez ohledu na to, zdali se jedná o trojúhelníky či nikoliv.

iZdroj fotografie: abcMedia (vlastní tvorba)

Abyste došli ke skutečně správnému počtu, musí být horní roh součástí každého započítaného trojúhelníku. Základnu bude poté tvořit jedna z horizontálních úseček. Ty protínají výchozí trojúhelník ve třech rovinách. V každé z rovin se můžete dopočítat celkem 6 trojúhelníků. V celkovém součtu je tedy na obrázku 18 trojúhelníků. Jestliže jste se tohoto počtu dobrali dříve, než jste si přečetli řešení, gratulujeme. V opačném případě by vám mohla pomoci vizualizace řešení na obrázku výše.  

Kolik trojúhelníků jste v zadání napočítali?

Zdroj: TheScientist

Diskuze Vstoupit do diskuze
118 lidí právě čte
Zobrazit další články