Tajemství hmatu: Jak to, že si nevšimneme lezoucího klíštěte, ale Braillovo písmo přečteme bez problémů?

Smyslové buňky a mozek musí reagovat na mnoho podnětů v jeden okamžik. Proto je důležitý práh citlivosti, který množství podnětů reguluje. Má jej i lidský hmat.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Zaměstnáni všedními starostmi si ani neuvědomujeme, že se neustále něčeho dotýkáme. Naše kůže je plná nervových zakončení, která posílají do mozku signály, když se nás něco dotkne. Stejně jako ostatní smysly je i hmat svým způsobem omezený. Nevšimneme si, že na nás přistál komár ani že po nás leze klíště. Jak lehký kontakt tedy může člověk zaznamenat?

Pohled kvantové fyziky

Zatímco jsme neustále ve fyzickém kontaktu s vnějším světem, v těle probíhá paralelní biochemická reakce, kdy jsou do mozku posílány informace z kůže o tom, kde a čeho se dotýkáme. V nejhlubším smyslu jde o čistě kvantově mechanický proces. Když se náš prst přiblíží ke stěně, začnou se atomy v nejvzdálenějších kožních buňkách vašeho prstu výrazně překrývat s atomy ve stěně.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Když k tomu dojde, Pauliho princip vyloučení (který nám říká, že je nemožné, aby dva elektrony byly na stejném místě ve stejném čase) vytváří odpudivou elektromagnetickou sílu. Tato odpudivá síla tlačí atomy ve vnějších vrstvách naší kůže zpět a je dostatečně silná, aby zastavila její pohyb. Tato síla překáží hlubším vrstvám pokožky, které se spolu s celou vaší rukou stále snaží pohybovat vpřed proti zdi. Tímto způsobem se tlak přenáší přes vnější vrstvy odumřelých kožních buněk do vnitřních vrstev, kde tlak pociťujeme.

Dvoubodová diskriminace

Nejlehčí tlak, který člověk může cítit na konečcích prstů, odpovídá 0,1-0,2 gramu neboli 1-2 millinewtonům. Což je tlak tenkého chloupku ohýbajícího se na kůži. Citlivost kůže se dá vyjádřit i jiným způsobem. Dvoubodovou diskriminací, tedy vzdáleností dvou bodů, které od sebe dokážeme rozlišit. Na ruce je dvoubodové rozlišení velmi přesné, jeden až dva milimetry. Na krku, zádech a břiše je horší, až čtyři centimetry. Vysoká rozlišovací citlivost na konečcích prstů se hodí například při čtení Braillova písma.

iZdroj fotografie: Pixabay

Citlivost kůže je částečně určena množstvím specifických nervových buněk v kůži a pod jejím povrchem. Když jsou aktivovány, pošlou signály přes míchu do mozku. Schopnost oddělit dva body je však převážně mozková činnost.  Právě úzká integrace mezi mnoha různými nervy nám umožňuje rozlišovat materiály, ale i teplo, chlad nebo vlhkost. 

Kdy vás překvapila citlivost vašeho hmatu?

Zdroj: Forskning

Diskuze Vstoupit do diskuze
132 lidí právě čte
Zobrazit další články