Lidský faktor je pro planetu Zemi devastující. Lidé těžce ovlivnili rybí populaci až v polovině řek. Co to reálně znamená?

Rozmanitost rybí populace v řekách, jezerech a další systémech s čerstvou vodou klesá pozvolna prakticky už od dob průmyslové revoluce.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Děje se to do té míry, že podle odhadu vědců lidé těžce zasáhli rozmanitost druhů ve více než polovině vodních toků na světě. Řeky naší planety poskytují životní prostředí pro skoro 18 000 druhů ryb, přestože tyto toky pokrývají méně než 1 % povrchu Země. Tým vědců z Francie sesbíral data z 2456 řečišť kolem celého světa a činil tak déle než 10 let. Tyto zdroje hostí více jak 14 000 druhů, tedy více jak 80 % celkové rybí populace.

Rybičky rybičky, rybáři jedou

Posléze vědci vytvořili model měřící změny v druhové rozmanitosti v těchto řekách, a jak je během času ovlivnila lidská aktivita. Předchozí výzkumy diversity obvykle jen posuzovaly počet různých druhů v konkrétním ekosystému. Nový model také měří funkci každého rybího druhu v jeho evolučních vztazích. Podle těchto měřítek získal každý vodní systém skóre od 0 do 12 – čím vyšší číslo, tím větší změna v biodiverzitě následkem lidského konání.

iZdroj fotografie: Pixabay

Tým došel k závěru, že 53 % řek má skóre vyšší než 6, což znamená těžký zásah ze strany člověka, zvláště po období průmyslové revoluce. Není překvapením, že se takto rizikové toky nacházejí hlavně v bohatých zemích, jako je západní Evropy a Severní Amerika, kde lidé z vodními toky obecně výrazně manipulovali. Jen asi 14 % vodních toků bylo ovlivněno minimálně, ale tyto vody poskytují prostředí jen pro jednu pětinu světových ryb.

Málo zasažená Afrika a Austrálie

Slabě ovlivněné řeky jsou hlavně ty v Africe a Austrálii. Odpovídá to nejspíše pomalejšímu tempu průmyslového rozvoje Afriky a u Austrálie menší hustotě osídlení lidmi právě v oblastech říčních toků, zdůvodňují vědci. Řeky, které ve svém okolí zažily nejrozsáhlejší průmyslový vývoj, jako Mississippi, jsou nejvíc dotčené. Spolu s přemírou rybaření a změnou klimatu jsou například přehradu nejvíce škodlivé pro rozmanitost druhů.

iZdroj fotografie: Pixabay

Přehrady a další změny toků totiž přerušují tok živin a blokují migraci rybí populace. Udržení biodiversity je důležité pro mnoho komunit, jejichž strava sestává hlavně z ryb. Například v Kambodži je víc jak 60 % proteinů ve straně podporováno právě říčními rybami. Z toho plyne, že ohrožováním těchto přírodních soustav a zásahy do nich dlouhodobě likvidujeme především vlastní zdroj a potažmo vlastní zdraví.

Zdroj: New Scientist

Diskuze Vstoupit do diskuze
113 lidí právě čte
Zobrazit další články