Co říkají mormoni o stvoření světa a na čem jsou jejich teorie o vzniku založeny

Různé odnože náboženství vycházející z Bible mají vlastní názory na vznik světa a lidí obecně. Jedním z příkladů mohou být i mormoni.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Okolní svět je nesmírný, krásný a nepochopitelný. Lidstvo vždycky zajímalo, jak se všechno kolem nás děje a kdo nás stvořil. Každé náboženství má vlastní, trochu odlišnou verzi. Například mormoni mají také svou vizi počátku světa, která může být i docela zábavná. Jaké je jejich zdůvodnění a proč právě to jejich považuje tolik lidí za jedinou pravdu? Na to odpoví sama Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jak zní plný titul jednoho ze 3 mormonských společenství.

Mormonský příběh o vzniku světa

Rozmanitost verzí o stvoření světa a jeho fungování je úžasná. Podle jedné havran omylem stvořil muže v lusku, dle džinismu zase všechno na Zemi plynule přechází z jedné formy do druhé. Veškeré tyto příběhy ovšem spojuje jedna základní myšlenka – odkud se lidstvo vzalo a proč? Mormoni jsou relativně mladým náboženstvím z přelomu 18. a 19. století. Začali působit na východě USA a rozšířili se i na celý americký západ.

iZdroj fotografie: Pxhere

Základy křesťanství se začaly po smrti apoštolů deformovat a do víry vstoupilo mnoho prvků, které tam nemají co dělat. To způsobilo odklon mnoha skupin od hlavního proudu, což je i případ mormonů. Jejich historie stvoření sahá 200 let dozadu a liší se od biblické tradice. Mormoni si totiž potřebnou literaturu napsali sami. I když považují Bibli za křesťanské písmo, jejich obraz doplňuje Kniha Mormonova, dále svazky Nauka a Smlouvy a Drahocenná perla.

Prvotní síly a organizace světa

Jejich poslem je Joseph Smith vycházející z jedinečného konceptu „Na počátku Bůh stvořil…“ Existuje mužský duch, kterého poznal Nebeský Otec. Mnoho ženských duchů je jeho manželkami, tzv. Nebeské matky. Z jejich spojení vzniklo obrovské množství dalších duchů včetně Ježíše a Lucifera. Vyrostli společně, oba se považovali za budoucí Spasitele, rada bohů ovšem rozhodla ve prospěch Ježíše. Lucifer pak spustil povstání.

iZdroj fotografie: Depositphotos

To z něj udělalo Satana či Ďábla. Tato matoucí historie ukazuje mormonskou víru jako polyteistickou. Co se původu hmoty týče, ta podle nich existovala vždycky. Stejně jako u bohů nebylo Stvoření stvořením. Šlo spíše o násilné převzetí a masivní reorganizaci. Bibličtí hrdinové byli dělníci pomáhající při stvoření a do této skupiny patřil i Joseph Smith. Kniha Mormonova přitom zmiňuje další světy organizované pro jiné duchy.

Pozemská existence a nadpozemské říše

Dle mormonů existují tři království slávy – nebeské, pozemské a telestiální. Posmrtná sláva pak závisí na tom, co si člověk v životě zasloužil. Nebeská je pro ty, kteří přijali Ježíšovo svědectví a dosáhli dokonalosti. Pozemská čeká na ty, již Ježíše poznali, ale z nějakého důvodu od něj odešli. Telestiální sláva čeká na ty, kteří během života nepřijali Svědectví o Ježíši ani evangelium, ale byli na druhé straně vykoupeni z pekla.

Země je pozemský svět, který je v morální nevědomosti. Svedení Evy Luciferem způsobuje Pád. Elohim vyčítá ďáblovi jeho čin, ten oponuje, že neudělal nic, co by neudělal v jiných světech. Krom toho má jen hrát roli v předem připraveném plánu. Bez pokušení by nedošlo k Pádu. Bez Pádu by reprodukce počínající Adamem a Evou nikdy nedala možnost zrození bezpočtu duchovních dětí a přijetí lidské podoby.

Pád se tak kupodivu jeví jako božská nutnost pro vývoj zbytku historie.

Který pohled na svět a nebe vás zaujal nejvíc?

Zdroj: ScienceNews

Diskuze Vstoupit do diskuze
56 lidí právě čte
Zobrazit další články