Jak to vlastně bylo s pyramidami: Nestavěli je samotní otroci, se stavbou pomohl vychytaný pákový systém

Egyptské pyramidy představují úchvatný důkaz o tom, co může člověk dokázat. Vědci se stále snaží prolomit tajemství jejich vzniku. Možná bylo vše jednodušší, než si myslíme.

pyramidy i Zdroj fotografie: Ricardo Liberato / Creative Commons / CC BY-SA
                   

Stavba egyptských pyramid fascinuje vědce a všechny milovníky historie už stovky let. Ani s moderními technologiemi nejsme schopni přesně říct, jak byly pyramidy před více jak 4 tisíci lety postaveny. Tento fakt dlouhodobě nahrává různým konspiračním teoriím, které pyramidy považují za výtvor mimozemšťanů nebo dávné vyspělé civilizace. Vědci však přišli s novými objevy, které by mohly tyto teorie vyvrátit, a zároveň přijít s reálným vysvětlením. Podle posledních poznatků hrála ve stavbě pyramid velkou roli voda.

Monumentální egyptské pyramidy

Pyramidy v Gíze oprávněně patří mezi divy světa. Celá staletí se jednalo o nejvyšší budovy, které kdy lidská ruka vytvořila. Pro účely tohoto článku budeme pracovat s teorií, že se na stavbě pyramid nepodílela žádná mimozemská rasa ani dávno vyhynulá předpotopní civilizace. Obecně se pyramidy považují za výtvor starověkých Egypťanů a primárně měly sloužit jako monumentální hrobky celých dynastií faraonů.

Odhaduje se, že stavba jedné pyramidy mohla trvat několik desítek let a podílely se na ní statisíce dělníků. Dlouhou dobu se věřilo, že stavbu prováděli výhradně otroci pod vedením studovaných architektů. Toto tvrzení však bylo dávno vyvráceno a vědci dokázali, že se stavby účastnili kvalifikovaní a placení dělníci. Teorii s otroky jsme převzali od starověkých Římanů, kteří sami otrockou sílu využívali.

iZdroj fotografie: http://puzzles-games.eu / Creative Commons / CC BY-SA

Důmyslné nástroje

Když pomineme samotné stavění pyramid, které se zatím nikomu nepovedlo uspokojivě vysvětlit, další záhadu představuje samotný dovoz materiálu na staveniště. Pyramidy v Gíze jsou postaveny z více jak 2 milionů vápencových kvádrů, přičemž jeden z nich váží hned několik tun. Když vezmeme v potaz vyprahlou poušť, ve které pyramidy stojí, můžeme jen hádat, jak se tento materiál s dobovými nástroji vůbec dostal na místo.

Podle některých zdrojů měli Egypťané k dispozici důmyslné saně, po kterých mohli kvádry přemisťovat. K umístění kvádrů na samotnou pyramidu pak měli používat klády a páky, kterými kvádr vyzdvihli na požadované místo. Mnohem věrohodnější teorie však pracuje s pomocí vody.

Cheopsova pyramida uvnitř skrývá obří prostor. Archeologové čelí další výzvě, využití místa je dosud tajemstvím

Bez vody by to nešlo

Ačkoliv je oblast Gízy dnes pustá poušť, nemuselo tomu tak být vždycky. Vědci přišli s teorií, že v období, kdy se pyramidy stavěly, mohlo ke staveništi dosahovat jedno z ramen Nilu. Chufovo rameno, které je dnes už dávno zaniklé, by tak poskytovalo uspokojivé vysvětlení tajemství pyramid. Po vodě mohli stavitelé mnohem jednodušeji dopravovat potřebný materiál a své uplatnění měla i pro samotný stavební proces.

Ačkoliv tato teorie neposkytuje kompletní vysvětlení záhady, rozhodně vrhá nové světlo na způsob, jakým bychom měli na stavbu pyramid nahlížet.

Diskuze Vstoupit do diskuze
124 lidí právě čte
Autor článku

Veronika Helmová

Zobrazit další články