Kruhy v obilí se stále těší velké oblibě. Kolem původu jejich vzniku je stále mnoho mýtů i teorií

Takřka od chvíle, kdy na veřejnost pronikla první svědectví o tajemných kruzích v obilí, se zrodil nový fenomén, který lidstvo fascinuje již déle než 55 let.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Ačkoliv jsou zmínky o záhadných kruzích v obilí vysledovatelné až do 17. století, pravý rozmach tohoto fenoménu nastal až v 70. letech 20. století. V této době se totiž na polích na anglickém venkově začaly objevovat „skutečné“ kruhové obrazce, které jejich pozorovatelé patřičně zdokumentovali. Kruhy v obilí se někdy také označují jako agrosymboly, a ačkoliv se nejčastěji vyskytují na obilných polích, jejich výskyt je zaznamenán i na louce, v parcích či ve sněhu.

Od ojedinělého nálezu k celosvětovému fenoménu

Výskytem tajemných kruhů v obilí je lidstvo fascinováno bezmála 55 let. Tyto geometrické obrazce vznikají především na polích, a sice polehnutím zemědělských plodin. Kromě toho, že bývají v jednom směru „udusané“, nevykazují rostliny žádné známky dalšího poškození. Vůbec první zmínkou o záhadných kruzích v obilí je podle mnohých dřevoryt z roku 1678, na němž je vyobrazeno pole a tajemná postava, která seče ovesná stébla tak, aby vytvořila kruh.

iZdroj fotografie: Uživatel McGeddon / Creative Commons / Public Domain

Nicméně podle dostupných svědectví se tento dřevoryt týká jiné legendy. Podle té se nejmenovaný anglický farmář dostal do sporu se svým nádeníkem. Odmítl mu zaplatit podle něj přemrštěnou mzdu za posekání svého pole. Místo platby měl pronést, že by raději zaplatil ďáblu, než aby muži vydal požadovanou sumu. Po této roztržce údajně vznikl i dřevoryt, který zachycuje satana, jak seče ono pole. Z toho důvodu je prvním záznamem, jenž svědčí skutečně o kruzích v obilí, až výpověď australského farmáře z roku 1966.

Ve městě Tully (Queensland, Austrálie) měl být místní farmář svědkem neobvyklé události. Jednoho dne údajně viděl z odlehlé oblasti za městem odlétat mimozemskou kosmickou loď. Jakmile došel na místo, které považoval za přistávací plochu, spatřil v rákosí a v trávě pravidelné kruhy. Jeho svědectví se stalo předzvěstí zrodu celosvětového fenoménu. Ten naplno propukl o něco později na anglickém venkově, odkud se rozšířil do celého světa.

Jednoduché kruhy, ale i složité obrazce

První zdokumentované agrosymboly se datují do 70. let 20. století. Zpočátku se jednalo o samostatné kruhy či jednoduché, z nich složené obrazce. Svého vrcholu tento fenomén dosáhl v 80. a 90. letech 20. století, kdy vznikaly stále propracovanější útvary, a to včetně těch, které znázorňovaly složité matematické vzorce. Asi nejznámějším je tzv. Julia set – obrazec, který se v roce 1996 objevil naproti Stonehenge. Veřejnost fascinoval zejména fakt, že se objevil během jedné hodiny, a ještě ke všemu ve dne.

Na složitém, fraktálním obrazci Julia set je zajímavé i to, že jednoznačně prokazuje inteligenci. Detailně se mu věnoval například Harry Eilenstein. Vzhledem k množství zdokumentovaných kruhů v obilí se na rozdíl od jiných fenoménů (Yetti, UFO apod.) nehledá odpověď na otázku, zdali existují, ale co, popřípadě kdo je vytváří. Podle odborníků, kteří tyto úkazy studují, je možné vysledovat některé společné znaky: skládají se výlučně z kruhů (někdy obsahují i zakřivené čáry), vznikají v noci, disponují snadným přístupem k silnici a vyskytují se na nemonitorovaných místech.

Záhadný původce kruhů v obilí

O tom, kdo je jejich původcem, existuje celá řada teorií. Molekulární biolog Horace Drew kupříkladu zastává názor, že jsou vzkazem lidstvu od cestovatelů v čase, popřípadě od mimozemšťanů. Podle jeho závěrů jsou obrazce poselstvím, které nám tyto bytosti předávají. Jiné teorie se kloní k tomu, že vznikly působením větru či energetického pole Země. Další věří, že je způsobilo nezvyklé chování zvířat. Ovšem pravdou je, že jejich jediným prokázaným původcem jsou lidé.

V září roku 1991 se k jejich tvorbě totiž přiznala dvojice mužů. Ti se doznali k tomu, že obrazce již několik desetiletí vytvářeli jako žert pro všechny, kteří věří v existenci mimozemského života. Přiznali se k tvorbě řady agrosymbolů v Anglii s tím, že ostatní kruhy v obilí, které se objevovaly po světě, vytvořili jejich následovníci. Ovšem jak už to u různých tajemných jevů bývá, jejich tvrzení řada lidí nevěří.

Kdo je podle vás původcem záhadných kruhů v obilí?

Zdroj: LiveScience

Diskuze Vstoupit do diskuze
150 lidí právě čte
Zobrazit další články