Údajné zjevení Panny Marie vidělo přes 70 000 lidí. Z jejích přesných proroctví dodnes běhá mráz po zádech

Během hrůz války putovala kolem portugalské vesnice Fátima trojice pasáčků, kteří se měli za krátko stát svědkem zázraku. Promluvila k nim Kristova matka, Panna Maria.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Světice jim předala důležitou zprávu, jenže zkazce o zjevení nikdo nejdříve nevěřil. Vyprávění o této události se ale mezi lidem rychle rozneslo, takže poslednímu jejímu zjevení už bylo přítomno na 70 tisíc očitých svědků. První setkání zažily tři malé děti, Lúcia, František a Jacinta, všechny ve věku do 10 let. Během roku 1916 se jim nedaleko horské vesničky několikrát zjevuje Anděl Páně a vyzývá je, aby se obětovaly. Poslechnou a pravidelně se modlí.

Poselství od světice

Jako každý den jsou tyto děti na pastvu do údolí Cova da Ira, zatímco je slunečný den, konkrétně 13. květen roku 1917. Jenže když míjí cesmínový dub, osloví je paní v bílých šatech, které svítí jasněji než slunce. Utišuje jejich strach a představuje se jako nebeský posel. Dále jim klade na srdce, aby na místo docházely dalších pět měsíců, vždy ve stejnou hodinu ve třináctý den. Mají se modlit a konat oběti, za to jim slibuje nebe. Jenže děti potřebují důkaz.

Marie jim odvětila, že její poslední zjevení bude znamením pro všechny. Zpráva se rychle šíří a v říjnu se do údolí sejde na 70 000 poutníků, vážených občanů, reportérů i skeptiků. Lúcia pak oznámí příchod, déšť ustane a vysvitne slunce. Panna Maria všechny vyzývá k modlení růženec a slibuje konec války. Rok poté ve Fátimě skutečně skončily boje, František a Jacinta následně zemřely během pandemie španělské chřipky a Lúcia se odebrala do kláštera.

Svědectví putuje dál

Během řeholního života pak oznámila další zjevení Panny Marie, která žádala o vyslyšení a splnění proseb. Po důkladném šetření církev všechna zjevení uznala jako pravá a svolila k uctívání Naší Milé Paní z Fátimy. Lúcia se později přestěhovala do kláštera Tui v Galicii, kde pak začala také sepisovat své vzpomínky včetně přesných poselství Panny Marie. Ta sestávají ze tří tajemství, a přestože žádá o slyšení vedení církve, je vyslyšena až během 2. Světové války.

První dvě jsou posléze zveřejněna a obsahují obrazy pekla a muk. Mají v moderní době připomenout skutečnost pekla. Druhá část předpovídá vývoj po první světové válce, druhou světovou válku a zmiňuje potřebu obrátit Rusko. Pokud se to nepovede, hrozí od něj nesmírné nebezpečí kvůli odklonu lidí od víry. Ti pak přilnou ke komunismu a jeho totalitarismu. Zasvěcení Ruska Panně Marii provádí Jan Pavel II., právě včas, jinak by SSSR zničil Evropu.

Napadají vás další místa, kde se zjevil někdo svatý?

Zdroj: LiveScience

Diskuze Vstoupit do diskuze
84 lidí právě čte
Ladislav Podešva
Autor článku

Ladislav Podešva

Zobrazit další články