Otroci černé pleti byli trestáni brutálními způsoby. Bičovali je a znásilňovali před zraky jejich rodiny

Jde o jedno z nejtemnějších období v historii amerického kontinentu. Tedy období otroků dovezených především z Afriky. Ti museli často snášet zcela nelidské zacházení.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Nejkrutější metoda trestání vzpurných osob spočívala v sexuálním ponižování. A leží nejspíš daleko za hranicemi představivosti i nejdrsnějších scénářů hororových snímků. V anglickém slangu se tomu říkalo lámání dolaru. Jde o formu trestání otroka, která byla brána jako běžná praxe především v oblastech Karibiku, například na Jamajce v 18. a 19. století. Neexistuje spolehlivý zdroj, který by ukazoval na její větší využití ve Spojených státech.

Jedno potrestání s přesahem na skupinu

Trest mířil hlavně na notoricky neposlušné otroky, kteří odmítli rozkazy pánů – především mužů. Účelem lámání dolaru bylo ponížení a zlomení odporu. Příliš neukáznění otroci mohli totiž poskytnout příklad svému okolí, které je pak následovalo. Proto byli přede všemi, tedy vrstevníky a hlavně rodinou, zbaveni své mužnosti. Trestaný otrok si musel stáhnout kalhoty, předklonit se a zapřít o kládu. Poté jej zbičovali, aby neměl sílu k obraně.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Následně ho pán nebo jiný otrokář několikrát znásilnil. Podstatnou okolností bylo, že se trest odehrál přede všemi dalšími otroky. Rodina oběti, rodiče, přátelé i všichni další byli nuceni sledovat toto ponížení. V první řadě je to odrazovalo od jakýchkoli výtržností, zadruhé veřejné znásilnění konkrétního muže zostudilo před jeho vrstevníky. Takto mučení otroci byli stigmatizováni i vlastní komunitou. Před hanbou často utekli nebo spáchali sebevraždu.

Když se z trestu stane obživa

V Karibiku se lámání dolaru ujalo hlavně mezi homosexuálními otrokáři. Těm dávala tato forma možnost beztrestně se oddávat svým touhám, aniž by je jejich vlastní komunita jakkoli odsuzovala. Sexuální styky mezi muži byly tehdy hluboce odsuzovány. Heterosexuální otrokáři zase často cizoložili se svými otrokyněmi, což samozřejmě vedlo k mnoha nemanželským potomkům. Ti se následně také stali otroky kolem stejného domu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Existovali i lidé, kteří se záměrně prezentovali jako „lamači specialisté“ a procházeli plantáž za plantáží. Za dostatečný obnos tu popsaný trest vykonávali. Jako obrácená varianta vznikaly „sexuální farmy“, kam naopak majitelé otroky odváděli, aby tam byli potrestáni místní „pracovní silou“. To vše jen ukazuje na skutečnost, že otroci nebyli za žádných okolností vnímáni jako lidské bytosti a znásilnění vlastně vůbec nemělo sexuální rozměr.

V dnešní době to nezmizelo

Šlo zkrátka o běžné udržení disciplíny. Pravdou je, že i dnes je sexuální násilí na mužích poměrně tabuizované téma. Nicméně k němu dochází mnohem častěji, než si mnozí lidé mohou myslet. Asi nejznámějším příkladem je znásilňování, ke kterému dochází ve věznicích. Stejně jako popsané lámání dolaru v něm jde o dominanci, podřízenost druhé strany a celkové ponížení jedince nebo skupiny. Dalším příkladem jsou válečné zločiny.

Právě ve válkách se masivní znásilňování vyskytuje nejvíce, a to bez ohledu na pohlaví. Příkladem budiž nejen bosenská válka z počátku 90. let. V koncentračních táborech bylo znásilněno více než 3 000 mužů a mladých chlapců. Současným „přírůstkem“ jsou akce ruských vojáků a dalších skupin během ruské invaze na Ukrajinu. Rozsah těchto aktivit nejspíš nebudeme znát v nejbližších letech, dost možná vůbec nikdy.

Které další metody mučení vás napadají?

Zdroj: Medium
Diskuze Vstoupit do diskuze
94 lidí právě čte
Zobrazit další články