Důvody, které dnes ztracené civilizace dostaly na kolena bez ohledu na jejich sílu. Čeká stejný osud i současné Rusko?

Dávné civilizace spojuje mnoho, především vysoký stupeň kultury, vědy a průmyslu. Ovšem i přes civilizovaný stát tyto kultury zmizely.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Podle rozboru National Geographic Society civilizovaný stát zahrnuje centra s vysokým objemem populace, pracovní divize, třídní systém, komunikační systém a monumentální architekturu. Nemluvě o jasně vymezeném umění a kultuře. Mnoho starých a kdysi velmi mocných civilizací bylo pohlceno dalšími rozrůstajícími se impérii. Případně jednoduše zmizely za běhu staletí. Podívejme se jen na několik příkladů těchto procesů.

Kultura na Mississippi

Mississipská kultura původních Indiánů začala kolem roku 700 a trvala téměř čtyři staletí, kdy rozkvétala. Jméno pochází od údolí řeky Mississippi, kde tento národ přebýval. Jejich největší komunita zahrnovala 20 000 lidí a nacházela se ve městě Kahótia, které je dnes Illinois. Mississippané žili v malých staveních nebo vesničkách od jihovýchodu až po středovýchod. Farmařili a pro rituální nebo pohřební účely stavěli mohyly.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Kromě toho měli vybudovanou propracovanou obchodní síť, stejně jako strukturu a posloupnost vedení. Pěstovali kukuřici, fazole a tykve, zemědělskou půdu získávali žďářením, tedy vypalováním křovin nebo lesních porostů. Neměli spolehlivá hnojiva, takže se museli každých několik let přesouvat na nová území. Neexistuje shoda o tom, co vedlo k jejich pádu, pravděpodobnou příčinou jsou ovšem konflikty o území a proměna klimatu.

Rapa Nui neboli Velikonoční ostrovy

Dlouho se věřilo, že polynéští osadníci přijeli na Rapa Nui, neboli Velikonoční ostrovy, mezi lety 700 – 800. Radiokarbonové datování ovšem ukazuje na rok 1200. Jsou nejznámější díky stavbě proslulých soch, raná civilizace těchto monolitů postavila nejspíše na 900. Mnohé z nich stále stojí, průměrně mají na výšku 4 metry a váží 14 tun. Nejvyšší měří 10 metrů a váží 82 tun. Dlouho se věřilo, že za zánikem stálo vyčerpání zdrojů a následné válčení.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Velkou roli však hrály krysy, které zlikvidovaly místní palmový porost sežráním prakticky všech ořechů. Civilizaci také negativně ovlivnil příchod Nizozemců v roce 1772. Jakmile Evropané dorazili, je dokumentováno mnoho katastrof jako nemoci, vraždění, otroctví a další střety. Roku 1888 bylo území dobyto Chilany. Pořád zde žije mnoho potomků původní civilizace, dnes jsou však úředně chilskými obyvateli.

Khmerská říše a její osud

Komorské impérium je také známo jako Angkorská civilizace a nacházelo se v jihovýchodní Asii, dnes Kambodži. Zde existovalo mezi 9. – 15. stoletím. Vyznačovalo se mnoha chrámy a monumenty, obchodovalo s Indií i Čínou a mělo velmi rozvinutou silniční síť. Kromě toho uměli Khmérové také velmi propracovaně hospodařit s vodou. K pádu této civilizace vedlo hned několik faktorů, včetně dobytí území Ajutthajským královstvím.

To ústilo v přechod od hinduismu k buddhismu, což narušilo již existující mocenskou strukturu. Komunitně organizovaný buddhismus překonal předchozí královský styl. Hlavní město pak zničily změny počasí jako monzuny a vlny těžkého sucha. Obvykle je historiky jako moment opuštění udáván rok 1431. Další výzkumy ovšem ukazují, že exodus začal už dříve a trval celé století. Lidé přešli z farmaření na obchod a začali migrovat.

Mayská civilizace a Sumerové

Mayská civilizace se nacházela ve Střední Americe a trvala od roku 1800 před Kristem do roku 900. Je známá vynálezem nuly, zpracováním gumy, propracovaným jazykem a písmem. Mayové také měli bohaté znalosti astronomie, architektury, umění a lékařství. Důvody jejich zániku zahrnují přelidnění, životní prostředí, války, změnu obchodních cest a vytrvalá období sucha. Ačkoli už nejde o impérium, Mayové stále existují v Belize či Hondurasu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Sumerská civilizace se zformovala v letech 4500 – 4000 před Kristem v Mezopotámii, dnešním Iráku. Lidé známí jako Sumerové ovládali toto území do roku 3000 před Kristem. Historikové jim připisují vznik kalendáře, kola, výrobu mědi, koncept času a také nejstarší písmo na světě – klínové. Kolem roku 2004 před Kristem začaly boje o moc, a území včetně města tak postupně převzaly další národy. Vznikl tak Babylon a ohlásil konec Sumeru.

Myslíte si, že může dnešní Rusko potkat stejný osud?

Zdroj: DiscoveryMagazine

Diskuze Vstoupit do diskuze
78 lidí právě čte
Zobrazit další články