Byl Goliáš z biblického příběhu doopravdy obrem?

Goliáš, kterého ve známém biblickém příběhu porazil malinký izraelský král David, je v knize knih popisován jako obr neskutečných rozměrů. Ale jeho velikost nemusí být jen odkazem k fyzické podobě, podle historiků může jít o metaforu či odkaz na velikost a výšku hradem města, ze kterého Goliáš pocházel.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

To ovšem nijak nezpochybňuje další body příběhu, například zda byl Goliáš skutečně fyzicky dominantní a zda je doopravdy odehrál nerovný duel mezi ním a Davidem.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Bylo to nakonec jinak?

Starověká měřítka

Podle Bible měřil Goliáš více než šest loktů, což je v přepočtu na dnešní měrné jednotky ekvivalent přibližně tří a půl metru. To je více než úctyhodná výška, pokud vezmeme v potaz, že starověcí lidé byli vinou méně kvalitní stravy i zdravotní péče o poznání nižší než lidé dnes, přičemž nejvyšší člověk historie je podle Guinessovy knihy rekordů Robert Wadlow se 272 centimetry. S jeho výškou se ovšem pojila řada zdravotních obtíží, a tak zemřel ve věku 22 let.

Badatelé nicméně uznávají, že pojem loket se používal v mnoha regionech starozákonního světa, málokde měl však stejnou délku. Jen pro ilustraci:

  • egyptský královský loket měřil 52 cm, zatímco egyptský malý loket jen 45 cm
  • mezopotámský loket byl dlouhý 51,7 cm
  • o něco mladší římský loket měřil 44,4 cm
  • královský loket, tedy jednotka z izraelské doby královské, odpovídá 52,5 cm
iZdroj obrázku: Pixabay.com
Některé názory ukazují na opak

Velikost člověka

Vzhledem k tomu, že Starý zákon je do značné míry psán poetickým jazykem, může Goliášova výška symbolizovat nikoli jeho fyzický vzrůst, ale jeho velikost ve smyslu společenského postavení a moci. Tím spíše, že se mi postaví malý David, syn pasáka ovcí, který se teprve má stát králem a sjednotitelem Izraele. Tomuto výkladu se kloní řada biblických badatelů, Goliášovi však přesto neupírají robustní postavu. Podle odhadů mohl být přibližně 180 centimetrů, což byl na tehdejší poměry nebývalý vzrůst.

Diskuze Vstoupit do diskuze
94 lidí právě čte
Ladislav Podešva
Autor článku

Ladislav Podešva

Zobrazit další články