Jen člověk s IQ 115 + vyřeší tuto hádanku: Máte 10 sekund na to, abyste určili, kolik dětí má žena na obrázku

Během roku 2022 vzrostl počet obyvatel republiky o 16 700 na celkem 10 533 000. Kompletní převaha zemřelých nad narozenými činila 20 400 osob.

i Zdroj fotografie: Wepress News
                   

I tak ale populace rostla díky migrační vlně ze zahraničí. Do Česka se loni přistěhovalo 57 000 osob, které dostaly povolení k pobytu nebo klasické dlouhodobé vízum. U 20 000 naopak došlo k ukončení těchto schválení. Údaje ovšem nezahrnují osoby s dočasnou ochranou kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Klesající trend narozených dětí je s výjimkou roku 2021 patrný už od roku 2018. Celkově je však úbytek výraznější než v letech předchozích, šlo o propad dokonce o 11 %.

Výkyvy v porodech i úmrtí

Na tento vývoj mají vliv hlavně změny věkového složení potenciálních rodiček, v mnoha případech také nižší úroveň plodnosti. V letech 2018–2020 stagnovala celková plodnost na úrovni 1,71 dítěte na matku, pak skokově vzrostla na 1,83. Následně ale opět klesla, dokonce až na 1,66. Ve srovnání s rokem 2021 se nižší porodnost projevila ve všech skupinách žen do 40 let. Proti roku 2019 však poklesla hlavně u nejmladších, tedy do 25 let věku. Kolik dětí má žena na obrázku?

iZdroj fotografie: Wepress News

Rok 2022 znamenal konec života pro 120 000 obyvatel ČR, meziročně o 19 000 méně. Lehký nárůst ve srovnání s roky před covidem má na svědomí stárnutí populace. Naděje na dožití však i přes znatelný meziroční pokles zůstala stále přibližně na hodnotách roku 2019. Na rozdíl od předchozích let byl ale loňský rok dosti bohatý na svatby. Do svazku manželského tak v roce 2022 vstoupilo skoro 55 000 párů, o 7,7 tisíce víc než v roce 2021.

Chce to skutečně se zamyslet pro objevení logické chyby na obrázku. Každý ji nenajde

Zajímavé datum pro sňatek

Ve větší míře k tomuto kroku přistupovaly hlavně osoby starší 25 let. U mladších ročníků byla míra nižší než před pandemií koronaviru. Co se období týče, nejvíce lákaly letní měsíce, tedy červen a červenec. Překvapivý počet svateb se odehrál v únoru, hlavně kvůli zajímavému datu 22. 2. 2022. Potěšující je snížený počet rozvodů, celkem o 8 % na 19 000. Lehce klesla také celková úroveň rozvodovosti ze 44,8 na 36,7 %. Stále tápete? Tady je řešení – kočárek, brusle a skateboard – 3 děti.

iZdroj fotografie: Wepress News

Jak je vidět, jako národ stále lehce vymíráme a růstu populace pomáhají zahraniční vlivy. To už se historicky stalo víckrát. Žena na obrázku rozhodně výše zmíněné statistiky překračuje, jelikož má hned 3 děti. Pokud vaše všímavost a schopnost dedukce na vyřešení úlohy nestačily, zkuste je potrénovat v podobných pátracích cvičeních.

Jak jste si s hádankou poradili?

Zdroj: WepressNews
Diskuze Vstoupit do diskuze
135 lidí právě čte
Zobrazit další články