Test logického myšlení: Jen skutečně inteligentní jedinci dokáží se sirkou pohnout tak, aby rovnice dávala smysl

Matematické hádanky jsou obvykle brány jako jakýsi etalon testů inteligence. Stran zmínek o matematice se často zapomíná na jiné než řecké starověké kultury.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Už roku 1900 byly publikovány matematické tabulky pocházející z Nippuru. Šlo o materiály pro násobení a dělení i druhé a třetí mocniny čísel. Počátkem 20. století pak bylo na stejném místě objeveno přes 80 tabulek, pak ještě asi 50 ve městě Kiš. Na základě těchto i dalších poznatků byly v 60. letech vydány monografie, které popisovaly sumerskou, starobabylonskou i novobabylonskou matematiku. Kromě nich stojí za pozornost také Indie.

Babylon a čísla

Chaldejští matematici nechali světu šedesátkovou soustavu, tedy čas a úhly. Také rozdělení kruhu na 360 stupňů, dne na 24 hodin, pak hodiny na 60 minut a těch na 60 vteřin. Tamní matematika pracovala jen s přirozenými čísly, kladnými šedesátinnými zlomky a smíšenými čísly. K operacím používali tabulky například pro převrácené hodnoty, druhé a třetí mocniny a tabulky jejich součtů. Dokážete spravit tuto nesmyslnou rovnici přesunem jediné zápalky?

i

Babyloňané přišli také s postupy řešení matematických problémů. Tento národ velmi dobře rozuměl lineárním a kvadratickým rovnicím. Mnohdy dokázali i redukovat algebraické rovnice na ty kvadratické. Vyvinuli také metodu přibližného vyjádření pro odmocniny. Nejslavnější babylonská deska se jmenuje Plimpton 322 a vznikla kolem roku 1800 před Kristem. Tito lidé znali Pythagorovu větu víc jak 1 000 let před životem tohoto Řeka.

Dokážete spočítat všechny kruhy na obrázku do 9 sekund? Podle psychologů to zvládnou jen lidé s IQ 120

Matematika staré Indie

Velmi vyspělá byla i indická matematika, která světu přinesla hlavně poziční systém. Jejich obrovským objevem se však stala nula. Nejstarší indické znalosti geometrie jsou v textech zvaných šulbasútry neboli „pravidla provazce“ z 1. tisíciletí před Kristem. Podstatnou částí jejich operací byly počty se zlomky. Kolem počátku letopočtu se výrazným impulsem stala džinistická kosmologie, která užívala v propočtech velká čísla. Horním dílem čísla 7 změňte znaménko na +.

Největších úspěchů dosáhli indičtí matematikové na poli algebry. Používali záporná i iracionální čísla, hlavním tématem bylo řešení slovních úloh. Indičtí učenci formulovali i pravidla pro lineární i kvadratické rovnice. Pokud se vám podařilo řešení nalézt, pak jste v zápalkových rovnicích hotoví experti. Jestli jste s úlohou bojovali bez úspěchu, neklesejte na mysli, dejte se do tréninku pomocí dalších logických úkolů a rychle se budete zlepšovat.

Jak rychle jste řešení objevili?

Diskuze Vstoupit do diskuze
137 lidí právě čte
Zobrazit další články