Který z hasičů je největší? Zapeklitý optický klam lidem nedá spát už roky

Hádanky, rébusy, optické klamy, slovní hříčky a další úlohy. Tohle vše krásně poslouží k tréninku našich mozkových závitů. A je to nanejvýš důležitá posilovna.

i Zdroj fotografie: Stencil Photos
                   

Určité základy hasičských sborů lze dohledat už ve starém Římě. Skupina se tehdy skládala asi z 500 otroků. Následně došlo k zapomenutí této odbornosti a při požáru vesnice nebo města se hašení účastnili všichni obyvatelé. Současně ovšem docházelo k postupnému rozvoji protipožárních opatření. Jedním z nejvýznamnějších kroků tohoto druhu bylo oddělení kuchyně od zbytku stavby. Požární sbor pak vznikl až počátkem 19. století.

Který hasič na obrázku je nejvyšší?

Na obrázku nahoře vedle sebe stojí tři hasiči. Vaším úkolem je v případě této hádanky si obrázek pečlivě prohlédnout a určit, který z nich je nejvyšší. Pouze 10 % lidí na tuto otázku odpoví skutečně správně. Pokud se vám to podaří, patříte k lidem s nejvyšším IQ. Pečlivě si prohlédněte celou scénu, nenechte se vyrušit a nepodlehněte prvotním impulsům. Který z těchto tří mužů je nejvyšší? První? Druhý? Třetí? Nebo jsou snad všichni stejní?

iZdroj fotografie: Depositphotos

První hasičské sbory novodobého typu stály čistě na dobrovolnících. Právě na jejich tradici pak navazují současné dobrovolné jednotky požární ochrany. V našich podmínkách pak pravidelně spolupracují profesionální a dobrovolné jednotky. Vysílání všech mají pak na starosti krajská operační střediska, která obvykle vychází z plánu plošného pokrytí. Dobrovolní hasiči konají tradičně i jiné činnosti než ty spojené s požáry.

Součást kultury a matení pojmů

Jsou také nedílnou součástí kulturního života měst i obcí, pořádají bály, plesy, kulturní akce a oslavy. Dále se věnují osvětové činnosti a sportovní činnosti mládeže. Sem patří například různá klání a soutěže spojené s hasičskou tematikou. Častým problémem v názvosloví je záměna pojmů jednotka sboru dobrovolných hasičů a sbor dobrovolných hasičů. Oba subjekty bývají úzce spjaty, většinou lidmi, kteří působí na obou „frontách“.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Stejně tak se činnosti obou odehrávají často ve společném prostoru. Je však nutné tento rozdíl zdůraznit. Není totiž podmínkou, aby mezi jednotkou a sborem existovalo jakékoli spojení. Jednotka sboru dobrovolných hasičů – tedy jednotka požární ochrany – se řídí zákonem o požární ochraně. Vykonává tak činnost spojenou se záchranou lidského života, majetku, bojem s ohněm apod. Sbor dobrovolných hasičů se řídí občanským zákoníkem.

Dva subjekty a hra s mozkem

Mezi oběma subjekty tak neexistuje jakákoli právní spojitost. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je dle zákona zproštěno využívat příponu z. s., tedy zapsaný spolek. Většina lidí při pohledu na obrázek samozřejmě ihned odpoví, že ten vpravo je nejvyšší. Tento záludný optický klam ale donutí váš mozek myslet si, že nalevo je nejmenší, uprostřed vyšší a napravo nejvyšší. Jenže ve skutečnosti mají všichni tři výšku naprosto totožnou.

Když se podíváte pozorně na pozadí, všimnete si měnícího se rozpětí linek. Ty vytváří iluzorní efekt a předměty či osoby na různých místech takovéto místnosti působí, že mají jinou výšku. Za zmínku stojí ještě tzv. zmahač ohňů. Je to typ hasiče, který pracuje hlavně v uhelných dolech. Jeho prací je hlavně prevence a likvidace záparů nebo již probíhajících požárů, které vzniknou samovznícením uhlí.

Jaký byl váš prvotní dojem?

Diskuze Vstoupit do diskuze
82 lidí právě čte
Zobrazit další články