Studie na dvojčatech zjistila, že na citlivost mohou mít významný vliv geny

Jste citlivý člověk, který intenzivně prožívá vše, co se kolem něj nebo přímo v něm děje? Někteří lidí jsou citlivější než jiní, což je fakt známý už mnoho let. Každý kolem sebe zná někoho, kdo je obecně citlivější a některé věci vnímá prostě silněji.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

Není na tom nic špatného, protože takový člověk může více vnímat život, ale může se také více trápit. Zvýšená citlivost může mít své výhody i nevýhody, nicméně zhruba polovinu rozdílů mezi citlivými a méně citlivými lidmi je možné připsat našim genům. Pokud jste tedy citlivější a vadí vám to, nesnažte se změnit. Podle vědců za to mohou geny, a ty bohužel nezměníte.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Mára citlivosti může být ovlivněna geny

17letá dvojčata

Studie vedená Královskou Univerzitou v Londýně porovnala dvojice stejných a neidentických 17letých dvojčat, aby zjistila, jak silný vliv mají pozitivní a negativní zkušenosti na jejich citlivost. Byla to velmi zajímavá studie, které se zúčastnilo spoustu lidí. Cílem této studie bylo zjistit, kolik rozdílů v citlivosti lze vysvětlit genetickými nebo enviromentálními faktory během vývoje. Vývojem je myšleno přírodní vývoj nebo vývoj výživový.

Stejné prostředí vývoje

Dvojčata, která byla vychovávána dohromady, žila, resp. žijí, ve stejném prostředí. Rodina, přátelé, dům, zahrada atd. Ovšem pouze přímo stejná, resp. identická dvojčata, sdílí stejné geny. Neidentická dvojčata jsou jako klasičtí sourozenci a geny se u nich nesdílejí. Pokud identická dvojčata nevykazují větší podobnost ve svých úrovních citlivosti než neidentická dvojčata, pak zde pravděpodobně nebude geny hrát roli.

Procentuální rozdíly

Použitím tohoto typu analýzy vědecký tým zjistil, že 47 % rozdílů v citlivosti mezi jednotlivci bylo přímo genetické a 53 % připadalo na faktory životního prostředí. Výzkum z Královské Univerzity v Londýně a Kings College v Londýně je první, kdo dokázal tento objev opravdu a přesvědčivě dokázat v tak obrovské studii. Výsledky této studie jsou publikovány v časopise Molecular Psychiatry.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Průzkum na dvojčatech ukázal zajímavé věci

Citlivost geneticky ovlivněna

Profesor vývojové psychologie, Michael Pluess, který je zároveň vedoucím výzkumu, řekl, že všichni jsme ovlivněni tím, co prožíváme. Citlivost je něco, co všichni sdílíme jako základní lidskou vlastnost. Liší se to v tom, co si vědci dlouhou dobu mysleli, že existuje genetický zákon pro citlivost. Toto je ovšem poprvé, kdy vědci dokázali kvantifikovat, kolik z těchto rozdílů v citlivosti je možné vysvětlit genetickými faktory.

Až 2800 dvojčat

Do studie bylo zapojeno více než 2800 dvojčat, z nichž bylo přibližně 1000 identických dvojčat a 1800 neidentických, z nichž zhruba polovina byla stejného pohlaví. Dvojčata byla požádána o vyplnění dotazníku, který vypracoval již zmíněný profesor. Tento dotazník byl široce používán k testování úrovně citlivosti jednotlivce na jeho prostředí.

Diskuze Vstoupit do diskuze
55 lidí právě čte
Autor článku

Miroslav Nukačík

Zobrazit další články