Kterou hemisféru máte dominantní? Zjistěte pomocí jednoduchého testu, jak váš mozek funguje

Zadívejte se na obrázek a vyberte si tvář, která vám připadá šťastnější. Tento jednoduchý test vám odhalí, kterou hemisféru mozku máte dominantní.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Lidský mozek je řídicím a integračním orgánem nervové soustavy a skládá se z 6 částí. Jsou jimi prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek, mozeček, mezimozek a koncový mozek. Koncový mozek poté tvoří největší oddíl nervové soustavy, přičemž sestává z pravé a levé hemisféry, které jsou spojeny vazníkem. Každá z hemisfér je tzv. funkčně specializovaná čili zajišťuje jiné funkce. Abyste zjistili, která z nich je ve vašem případě dominantní, udělejte si rychlý test. Stačí, když vyberete tvář, která se vám zdá šťastnější.

Poznejte svoji dominantní hemisféru

Na různost funkcí, které zajišťují jednotlivé hemisféry, poukázal již v 60. letech 20. století americký neurofyziolog Roger Wolcott Sperry. Ten byl za svůj přínos vědě v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství. Podle teorie funkční specializace hemisfér zajišťuje pravá hemisféra funkce, kterými jsou intuice, představivost, denní snění, umění, tvořivost, sluchové vjemy či celostní myšlení. Levá hemisféra je poté zodpovědná za logiku, analytické myšlení, psaní, počítání, vědecké uvažování, motorické reakce, pojem o čase či řečové schopnosti.

Na základě pozdějších výzkumů se zjistilo, že obě hemisféry dokáží v případě potřeby výborně spolupracovat, a dokonce v některých situacích do jisté míry své funkce přebírají. Jejich funkční rozdělení je nicméně stále platné. Abyste zjistili, která z hemisfér je ve vašem případě dominantní, absolvujte krátký test. Pro zjištění výsledku postačí, když se zadíváte na úvodní obrázek a vyberete si tvář, která se vám zdá šťastnější. S výběrem nemusíte pospíchat, ovšem zbytečně ho neprotahujte. Jakmile si budete svojí volbou jistí, můžete přejít k příslušnému řešení.

Zvolili jste si levou tvář

Jestliže vám přijde šťastnější obličej nalevo, máte pravděpodobně dominantní levou hemisféru. Vzhledem k funkcím, které levá hemisféra ovládá (logika, analytické myšlení, počítání, vědecké uvažování apod.), jste spíše člověk, jenž takříkajíc stojí nohama pevně na zemi. Rozhodnutí založená na emocích ve vašem životě nemají místo. Raději se spoléháte na důkladnou, logickou analýzu problému a své další kroky vždy volíte na jejím základě. Mimo jiné vynikáte v kritickém myšlení, hádankách a rébusech a máte skvělý postřeh.

iZdroj fotografie: Pixabay

Za šťastnější považujete pravou tvář

Pokud jste dospěli k závěru, že šťastněji působí obličej napravo, s vysokou pravděpodobností více využíváte pravou hemisféru. To z vás může v očích druhých činit snílky, kteří až příliš spoléhají na svoji intuici. Vy sami se snažíte realizovat v oblastech, v nichž můžete dát průchod vlastní kreativitě a které považujete za podnětné. Oplýváte množstvím nových nápadů a inovativních řešení a mnoho lidí inspirujete. I přesto, že většinu důležitých rozhodnutí činíte na základě momentálního emočního rozpoložení, neznamená to, že nedokážete uvažovat také racionálně.

Jakou hemisféru máte podle testu dominantní?

Zdroj: PsychologyToday

Diskuze Vstoupit do diskuze
110 lidí právě čte
Zobrazit další články