Rituální oběti obyvatel jižní Ameriky – co vše ještě nevíme?

V Peru byly objeveny mumifikované lamy, které přibližně před 500 lety posloužily jako rituální oběti inckým bohům. Lamy byly mladá zvířata, čtyři bílé barvy a jedna hnědá., a zřejmě byly pohřbené zaživa, a to pod podlahou domů, kde byly nalezené. Bylo jich celkem pět, z toho čtyři v jednom domě stojícího podél náměstí a 5. v jiném domě.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

Nález je hodně vzácný, protože i když vykopávky na pacifickém pobřeží jižní Ameriky probíhají celá desetiletí, tak se v takové kvalitě žádné naleziště nenašlo.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Vše mělo své důvody

Co bylo účelem obětí?

Inkové si obětmi zvířat chtěli naklonit přízeň bohů. Ti byli zodpovědní za dobrou úrodu, válečná vítězství, plodnost a bohatství. Všechny slavnosti obětování byli příležitostí pro velkolepé oslavy a hostiny spojené s jídlem a pitím. Možná že si takovým slavnostmi Inkové připomínali své velké události, jako bylo např. získání území na pobřeží Pacifiku, nebo chtěli dát najevo, jakou moc mají jejich vůdci. Lamy byly v hrobech orientovány na východ, což bezpochyby souvisí se Sluncem. Pro Inky bylo Slunce zrozením života a prakticky byl symbol Slunce všude. Oběti lam byly nalezené v r. 2018 ve městě Tambo Viejo, a nalezl je Lidio Valdez, odborný asistent katedry antropologie a archeologie na universitě v Calgary.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Běžné bylo obětování zvířat

Obětovali Inkové i jiná zvířata?

Kromě lam byly v říši Inků obětovaná i další zvířata. Byla to morčata, a takových obětí byly tisíce. Stejně jako u obětí lam, se můžeme jen domnívat, co bylo důvodem pro takové oběti. Zajištění přízně bohů? Oslava získání nových území do říše? Nebo jen oslavy pro masy obyčejných lidí, které měly zajistit jejich podporu. V každém případě spolu tyto události souvisejí. Lamy byly před samotným rituálem oběti řádně vyzdobené. Kolem krků měli náhrdelníky z korálků, kůži na hlavách měli pomalované červenou barvou, která tvořila vzory, a dále měly na hlavách nasazené asi 10cm dlouhé tyčky, na kterých bylo peří z ptáků. Dle radiokarbonové metody datování, pochází oběti přibližně z r. 1500. to značí ještě dobu předkolumbovskou. Některé hroby s obětmi však poškodili vykradači, a tak spoustu vzácných věcí zmizelo dříve, než je vědci stihli prozkoumat. Přitom zloději, které neodnesli poškodili.

Spojení mezi obětováním a slavnostmi

Míst, kde archeologové našli hroby ať už s lidskými nebo zvířecími obětmi, je daleko více, ale toto naleziště je jedním z nejzachovalejších. Lamy byly před uložením do hrobů živé, neboť se nenašli stopy řezných ani bodných ran na jejich tělech. Složili jim nohy pod tělo, pak jim je svázali, a nechali je, aby v hrobě zemřely. V místech poblíž obětovaných zvířat se našly nádoby s kukuřicí, vápnem – přidává se k listům koky, které se žvýkají, a další plodiny. Dokonce se poblíž našla i hliněná pec. To značí že slavnost obětování byla spojená s jídlem a pitím. Výzkum dále bude pokračovat, a třeba se v blízké budoucnosti dočkáme dalších překvapivých a zajímavých nálezů, ať už zvířecích nebo i lidských. Ostatně jihoameričtí indiáni v dobách rozkvětu svých říší obětovali lidi, jak mohou dosvědčit časté nálezy lebek a koster. Stejně tak se slavnosti spojené s obětmi zaznamenávali vytesané do zdí v jejich chrámech.  Uvidíme, čeho dalšího se dočkáme.

Diskuze Vstoupit do diskuze
80 lidí právě čte
Zobrazit další články