Proč je někdo levák a někdo pravák? Kořeny sahají k hlubšímu genetickému důvodu, než byste čekali

Vědci zkoumající tento fenomén se shodují na tom, že strana preferované ruky je způsobena biologicky a má hlavně genetické příčiny.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Dvě nejpublikovanější teorie genetiky preferovaných rukou uvádí, že přirozený výběr vyústil v majoritu jedinců, jejichž kontrola řeči a jazyka leží v levé polovině mozku. A levá hemisféra také ovládá pohyby pravé ruky – tudíž i psané slovo. Milénia evoluce orientovaná tímto směrem způsobila náklon směrem k pravé ruce. Dnes je praváků asi 85 % světové populace. Tyto teorie se také snaží zdůvodnit přetrvávající minoritu leváků.

Evoluce nakloněná k jedné straně

Z genetického hlediska se stran preference ruky nabízí dva geny. Gen D odpovídá pravé ruce, gen C neposkytuje žádnou predispozici. Protože je gen D v populaci častější, logicky bude také častěji předáván dál během reprodukce. Pokud se vyskytuje gen C, je preference ruky zvolena náhodně a šance je skutečně 50 na 50. Nositelé těchto genů mohou být také ovlivněni kulturně, což už vědecké výzkumy zdokumentovaly.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Stejně tak se objevují případy levorukých dětí v rodinách pravorukých rodičů nebo obrácená kombinace. V případě výskytu genu C v takové rodině existuje u potomků prostor pro náhodné ovlivnění. Tady může hrát roli rodinná tradice, prostředí nebo cokoli dalšího. Vliv mohou mít například i náboženské rituály, které preferují konkrétní ruku, z čehož potom vzejde kompletní preference a tento proces si člověk ani nemusí uvědomovat.

Genetické kombinace pro ruce

Souběh genů pro preferenci konkrétní ruky pochází od obou rodičů. Možné kombinace jsou tedy DD pro silně pravoruké, DC rovněž pro lidi s tendencí pro pravorukost a třetí variantou je pak kombinace CC, kde není predispozice a jedinci se mohou „svobodně“ rozhodnout. Svobodně v uvozovkách proto, že absence genetického výběru neznamená absenci výše zmíněných kulturních požadavků nebo tlaků.

Genetické kombinace samotné jasně ukazují, že dvě třetiny populace jsou od narození silně nakloněné k použití pravé ruky, jen zbývající třetina má v zásadě možnost výběru. Možnost ovšem neznamená její uskutečnění. Kromě vlivu rodiny je nutno vzít v úvahu třeba kolektiv ve škole nebo sporty. Tohle všechno jsou oblasti, v nichž existují určité rutiny, ve kterých musí člověk obstát. A svět je díky majoritě praváků na praváky obecně lépe uzpůsoben.

Zdroj: ScientificAmerican 

Diskuze Vstoupit do diskuze
87 lidí právě čte
Zobrazit další články