Jen skutečný génius dokáže na obrázku s kostkami najít chybu. Myslíte si, že to zvládnete?

Hrací kostka je malý mnohostěn užívaný ke generování náhodné sekvence čísel. Mezi touto kupou kostek se však nachází jedna neobvyklá.

i Zdroj fotografie: Barletta Web
                   

Původně šlo o opracované vícehranné kosti se symboly. Hrací kostky se pak začínají objevovat například ve starověkém Egyptě, a to již v moderní krychlové podobě. Největšího rozmachu však dosáhly během éry Římského impéria. Právě v tomto období vznikl i slavný citát: „Alea iacta est!“ neboli „Kostky jsou vrženy!“. Císař Claudius měl být autorem několika knih o strategii kostek, první kasino vzniklo v Římě za císaře Commoda. Co dalšího se s drobnou pomůckou pojí?

Pro císaře i otroky

Starověkému Římu hra v kostky skutečně dominovala. Byla dokonce natolik populární, že byla nakonec postavena mimo zákon. Nejstarší nalezená hrací kostka je z hlíny u řeky Indu, stáří je odhadováno na 5 000 let. V Římě je prokazatelně hráli jak císaři, tak i otroci. Jednu celou stranu jim ve své učebnici věnoval i Jan Ámos Komenský. Ve středověku vedla obliba kostek k opakovaným zákazům, což zařizovaly městské vyhlášky. Podívejte se pozorně na obrázek rozházených kostek. Kde je chyba?

iZdroj fotografie: Barletta Web

Vykopávky z Pompejí odhalily archeologům hrací kostky ze dřeva, kostí, alabastru, železa i různých drahých kovů. V praxi je hrací kostka malá krychle o hraně 1–2 cm, jejíž stěny jsou očíslovány. Buď arabskými číslicemi, nebo počtem teček. Hodnoty jsou rozmístěny tak, že součet protilehlých stran musí dávat vždy 7. Z toho plyne, že hrany čísel 1, 2 a 3 se sbíhají k jednomu vrcholu. Ověření součtu je základní metoda odhalení „cinknutých“ kostek.

Jak rychle najdete odlišného člena stáda? Procvičte si postřeh a rychlost vnímání, jen ti nejlepší uspějí

Zdánlivá náhodnost hodu

Hod kostkou se často bere jako náhodný, teoreticky je ovšem ve všech svých fázích deterministický. Výsledek vždy určuje způsob hodu. Pohyb udělený hráčem má však tolik variant rychlostí, drah a rotací, že predikce je neproveditelná. Kostka tak generuje pseudonáhodné číslo. I při dnešních možnostech však nejsou kostky vyrobeny úplně stejně, všechny výsledky tak nemají totožnou šanci. Jste-li stále na vážkách, mezi kostkami se vyskytuje jedna se sedmičkou.

iZdroj fotografie: Barletta Web

Hrací kostky pro kasina jsou vyráběny zvlášť přesně. Spadne-li navíc jedna taková ze stolu, je ihned nahrazena. Tak co, nezmátly vás všechny ty tečky na hracích kostkách? Lidé s ostřížím zrakem neobvyklých sedm teček jistě zachytili, ostatní nemusí propadat chmurné náladě. Častým prováděním podobných úkolů se totiž začnou zlepšovat dovednosti jako pozornost či cit pro detail. Řešení rébusů a hádanek se pak stane výrazně snazším.

Jak rychle jste na výsledek přišli?

Zdroj: BarlettaWeb
Diskuze Vstoupit do diskuze
58 lidí právě čte
Zobrazit další články