Přesný počet čtverců spočítá i dítě ve školce. Dospělí s tím ale mají problém, uspěje jen 8%. Troufnete si?

Čtverec patří mezi rovinné útvary a jeden ze základů geometrie. Na tomto obrázku se jich ukrývá více, než se může na první pohled zdát. Odhalte jejich počet.

i Zdroj fotografie: Barletta Web
                   

Geometrické útvary jsou vedle čísel nejstarším zkoumaným předmětem matematiky. Jednoduchou představu o nich měli již naši pravěcí předkové, konkrétně ve starší době kamenné. V neolitu se pak staly základem ornamentiky na více místech světa. Tyto lokality stále objevujeme. Další rozvoj nastal se vznikem prvních států, tedy v Mezopotámii a Egyptě. Geometrie byla nutností při stavebnictví a rozvrhování měst, stejně tak při zemědělství.

Královská disciplína matematiky

Na vědeckou úroveň pozvedli tuto matematickou disciplínu staří Řekové. Filozof a matematik Tháles z Milétu totiž jako první zkoumal geometrické útvary pomocí dedukce a zcela abstraktních úvah. Pomocí relativní velikosti objektu dokázal změřit vzdálenost lodí na moři, předpověděl také zatmění Slunce. Nelze zapomenout na Pythagora, který na jihu Itálie založil školu přístupnou mužům i ženám. Měl na ní neomezenou autoritu. Teď ale zjistěte, kolik čtverců se nachází na tomto obrázku.

iZdroj fotografie: Barletta Web

Za nejvýznamnějšího geometra starověku dnes považujeme Eukleida. Jeho kniha Základy geometrie se totiž až prakticky do středověku stala základní učebnicí geometrie. Pomocí definic, axiomů a postulátů zachytil abstraktní strukturu geometrických útvarů. V modernizované formě se dnes totožná geometrie učí na základních i středních školách. Během středověku rozvíjeli geometrii hlavně Arabové. Vznikly trigonometrické tabulky i poznatky sférické geometrie.

Troufnete si na matematický příklad z 50. let? Málokdo dokáže tento problém vyřešit bez použití kalkulačky

Novověk a současné problémy

V 17. století zavedl René Descartes do geometrie souřadnice, takže položil základy analytické geometrie. Ta dovoluje skrze rovnice řešit problémy algebraickou a analytickou cestou. Mnoho dalších proudů se zrodilo během 19. století. Ve 20. století se pak geometrie vyvíjela více paralelními směry. Ačkoli jde o nejstarší obor, stále se vyvíjí. Navíc se spojuje s dalšími vědami jako fyzikou nebo třeba informatikou.

iZdroj fotografie: Barletta Web

Celkový počet čtverců v obrazci je 30. Je nutné počítat jednotlivé čtverečky (16 ks), ale i všechny ve formátu 2×2 (9 ks) a 3×3 (4 ks). A samozřejmě jeden velký čtverec. Pokud jste došli ke správnému výsledku, patříte mezi velmi inteligentní jedince. Jestli jste měli problém se dopočítat, potrénujte svůj mozek pomocí dalších cvičení, brzy vám podobné hádanky půjdou levou zadní.

Jak jste si v hříčce vedli?

Zdroj: BarlettaWeb
Diskuze Vstoupit do diskuze
106 lidí právě čte
Zobrazit další články