Seznam nejvíc empatických zemí na světě odhalila mezinárodní studie. Umístění České republiky je trestuhodné

Schopnost vcítit se do druhých a nahlédnout na situaci z pozice druhých lidí je stavebním kamenem fungující společnosti. Jednotlivé státy se však v empatii liší.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Empatie je definována jako schopnost porozumět a sdílet pocity druhého člověka. Umožňuje nám vytvářet hlubší vazby s ostatními a vzájemně se podporovat v těžkých časech. V roce 2016 studie Michiganské státní univerzity vytvořila žebříček zemí po celém světě podle stupně empatie. Jak kultura ovlivňuje empatii? A jak snadno se lidé na celém světě vcítí do druhých? To jsou některé z otázek, na které se studie snažila najít odpověď.

Mezinárodní studie

Tým shromáždil data od 104 365 dospělých účastníků v 63 zemích, aby změřil jejich soucit s druhými a jejich tendenci posuzovat situace z pohledu druhých lidí. Údaje byly získány prostřednictvím online průzkumů. Testy posuzovaly empatii, základní osobnostní rysy, prosociálnost a individualismus či kolektivismus. Tedy zda dotazovaný preferuje volně propojené sociální sítě a individualitu, nebo těsně propojené sociální sítě a vzájemnou závislost s ostatními.

iZdroj fotografie: Pixabay

U každého jednotlivce také měřili jeho sebevědomí a pocit pohody. Dobrovolníci byli požádáni, aby seřadili řadu výroků od: „Znepokojuje mě, že jsou někteří lidé méně šťastní než já“ až po „Celkově jsem se sebou spokojený“. Byli dotázáni, jak jsou spokojeni se svým životem a jak často darovali peníze či čas dobročinné organizaci nebo pomohli cizí osobě. Posuzovaly se i osobnostní rysy, jako je příjemnost a svědomitost.

Konečné umístění 

Výsledky ukázaly, že „kolektivistické“ země byly lepší v empatii a empatie u dobrovolníků v každé zemi byla spojena s přívětivostí, svědomitostí, sebeúctou, subjektivním blahobytem a prosociálním chováním. Nejvíce empatickou zemí byl podle výsledků Ekvádor, následovaly Saudská Arábie, Peru, Dánsko, Spojené arabské emiráty, Korea, Spojené státy, Tchaj-wan, Kostarika a Kuvajt. Mezi nejméně empatické země se zařadila Litva, Venezuela, Estonsko, Polsko, Bulharsko, Finsko, Slovensko, Lotyšsko, Česká republika a Rumunsko.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Některé údaje jsou poněkud překvapivé. Koneckonců několik ze zemí, které se dostaly do top 10, jsou známé svou dlouhou historií válčení a agresivity vůči sousedním zemím. Vědci však upozorňují, že studie nerozlišovala mezi tím, jak empatičtí byli lidé ke svým spoluobčanům oproti lidem z jiných zemí. Studie je v tuto chvíli stará více než 6 let a dosud nebyla zopakována, takže je těžké říci, nakolik by pořadí odpovídalo současné situaci. 

Kde by se podle vás nyní nacházela Česká republika?

Zdroj: ThePremierDaily, ScienceAlert, William J. Chopik, Differences in Empathic Concern and Perspective Taking Across 63 Countries, 2016

Diskuze Vstoupit do diskuze
130 lidí právě čte
Zobrazit další články