Vláda chystá od 1. ledna 2024 drastickou změnu: Někteří si budou muset sáhnout hluboko do kapsy

Od 1.1 2024 přichází pro OSVČ konsolidační balíček. Co tato změna znamená, v čem vlastně spočívá a kolika lidí se nakonec dotkne?

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

V rámci navrhovaných změn v sociálním pojištění pro OSVČ přichází konsolidační balíček s posunem termínů pro úpravu záloh. Nově budou mnozí podnikatelé povinni upravit výši záloh na sociální pojištění již v lednu. Tato nová praxe připomíná existující systém u zdravotního pojištění, kde většina OSVČ musí měnit zálohy rovněž již v lednu. Pokud v přehledu zjistí, že jejich zálohy přesahují minimální požadovanou částku, musí znovu upravit jejich výši. 

Nové změny

V oblasti zdravotního pojištění platí již nějaký čas pravidlo, že většina OSVČ musí změnit výši záloh již v lednu (splatnost do 8. února). Tato povinnost se vztahuje na všechny OSVČ, které mají za povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a v předchozím roce platily nižší částky než stanovené nové minimum. Například v lednu roku 2024 budou muset změnit zálohu na zdravotní pojištění OSVČ, které v současnosti platí nižší částku než 2968 Kč (minimální záloha na letošek je 2722 Kč). V oblasti sociálního pojištění dosud platilo, že nová výše minimální zálohy na důchodové pojištění platí od ledna pouze pro ty, kteří začali podnikat v daném roce.

Ostatní OSVČ mohly upravit výši záloh až při podání přehledu o příjmech a výdajích na částku, která jim v přehledu vyjde. Avšak od roku 2024 by se měl tento postup změnit a pro důchodové pojištění by měl platit stejný systém jako u zdravotního pojištění. 

Konsolidační balíček

V rámci schváleného konsolidačního balíčku, který představila Poslanecká sněmovna, dojde k výrazné změně v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Z § 14 odst. 5 má být odstraněno stávající ustanovení, které stanovuje, že OSVČ, které byly plátci záloh na pojistné za prosinec, mají měsíční vyměřovací základ stanovený podle průměrné mzdy platné v předchozím roce až do kalendářního měsíce podání přehledu podle § 15 odst. 1. Nově by měla platit pravidla, která stanoví minimální výši měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od prvního kalendářního měsíce nového roku až do měsíce, kdy bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. 

Peníze v kapse iZdroj fotografie: Policie ČR

Tím se minimalizují situace, kdy byl minimální vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoven dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, z průměrné mzdy platné v předchozím kalendářním roce až do měsíce podání přehledu a při podání přehledu o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok vznikalo více nedoplatků na pojistném. 

Splatnost se nemění

Splatnost samotných záloh zůstává nezměněná, platí od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha nebo pojistné platí. Taktéž zůstává možnost opozdit se o měsíc beztrestně. Další změna se týká lhůty pro úpravu záloh, která může nyní nastat až měsíc po podání přehledu. Tato změna však není jedinou novinkou v oblasti platby záloh. Mění se i postup pro stanovení výše zálohy na pojistné v měsíci, kdy byl přehled podán. Dříve si OSVČ mohla stanovit výši zálohy z dosavadního nebo nového výše měsíčního vyměřovacího základu za tento měsíc. Nově bude měsíční vyměřovací základ stanovený v přehledu platit až od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci.

Nové změny se v Česku dotknout až 2 170 000 lidí.

Zdroj: Podnikatel
Diskuze Vstoupit do diskuze
138 lidí právě čte
Autor článku

Marek Motyčák

Redaktorem jsem již 6. rokem. Specializuji se na optické a vizuální testy, hádanky a rébusy, ale i zpravodajství a informace o nových technologiích, přičemž zábavnou formou podporuji vědeckou gramotnost čtenářů.

Zobrazit další články