Patříte do této skupiny Čechů? Pak máte problém, brzy přijdete o velkou část svých peněz. Možná se to týká i vás

Zjištěte, jaké podmínky musíte splnit pro získání vdovského důchodu v roce 2024 a jak se mění výše těchto důchodů od ledna. Článek poskytuje detailní pohled na výpočet vdovských důchodů a vysvětluje, proč jsou důležité pořádně zorganizované dokumenty týkající se důchodů.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   


Upozorňujeme čtenáře, že následující text a komentář je publicistickým článkem, který obsahuje soukromý názor autora.

Jistý nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky, ale vyžaduje splnění zákonných podmínek. Výpočet pro rok 2024 bude méně výhodný než v roce 2023. Jak se vlastně určuje vdovský důchod a jakým způsobem se mění od ledna?

Nutné splnění podmínek

Podmínky pro udělení vdovského či vdoveckého důchodu jsou sice stejné, ale vdovské důchody se v praxi vyplácejí častěji (protože ženy v průměru dožívají vyššího věku a bývají v manželství často mladší). Proto se zaměřím spíše na vdovské důchody. Aby vdova získala nárok na vdovský důchod po zesnulém manželovi, musí splnit tyto podmínky: zesnulý manžel musel mít ke dni úmrtí nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo splnit podmínky pro tyto důchody, nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu. Muži v produktivním věku museli dosáhnout minimální doby pojištění nutné k získání invalidního důchodu, ta se však liší podle věku. Dlouhodobá nezaměstnanost může způsobit, že vdovský důchod není přiznán, protože nebyla získána minimální doba pojištění.

Výpočet finální výše

Výše vdovského důchodu se v roce 2024 spočítá ze základní a procentní výměry. Všechny státní důchody mají stejnou základní výměru, která činí 4400 Kč v roce 2024. Procentní výměra vdovského důchodu pak činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral zemřelý manžel nebo na který měl nárok.

iZdroj fotografie: Depositephotos

Konkrétní příklad

Jako příklad uvažme vdovu Hanu, které bude v roce 2024 přiznán vdovský důchod ve výši 11 400 Kč. Její zemřelý manžel by měl nárok na invalidní důchod ve výši 18 400 Kč, a proto je vdově přiznáno 11 400 Kč ((18 400 Kč − 4400 Kč) × 50 %). Je důležité udržovat pořádek v dokumentech týkajících se důchodu, protože nedostatečné informace mohou znamenat ztrátu možných příjmů během aktivního pracovního života.

I vdovské důchody se valorizují, což znamená, že od ledna 2024 vzrostou všechny státní důchody, tedy i ty vdovské. Výše vdovských důchodů přiznaných do konce roku 2023 tak bude od ledna vyšší. Základní výměra se zvýší o 360 Kč (z 4040 Kč na 4400 Kč), avšak procentní výměra důchodu se nemění. Uvažujme vdovu Helenu, která měla v prosinci 2023 vdovský důchod ve výši 12 040 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Od ledna 2024 bude mít paní Helena vdovský důchod ve výši 12 400 Kč.

Valorizace důchodů

V roce 2023 došlo k mimořádné valorizaci vdovských důchodů, což znamená, že při stejných pojišťovacích podmínkách zemřelého manžela budou vdovské důchody pro rok 2024 nižší než ty, které byly přiznány v roce 2023 (a ještě nižší než v roce 2022). Nově přiznané vdovské důchody nebudou mít prospěch z této mimořádné valorizace, ani z lednového zvýšení základní výměry, ani z vyššího zápočtu v první redukční hranici, ani z vyšších koeficientů pro přepočet předchozích příjmů v roce 2024.

Konkrétní příklad

Nechme si jako příklad situaci vdovy Karolíny, jejíž manžel zemřel v březnu 2023 ve věku 55 let a měl nárok na důchod ve výši 18 040 Kč. Paní Karolíně byl přiznán vdovský důchod ve výši 11 040 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 7000 Kč). Od června vzrostl na 11 601 Kč (procentní výměra se zvýšila o 2,3 % a pevná částka o 400 Kč). Od ledna 2024 bude vdovský důchod paní Karolíny činit 11 961 Kč (základní výměra se zvýší o 360 Kč). Vdově Aleně zemřel začátkem roku 2024 manžel ve věku 57 let se stejným pojišťov

Zdroj: Finance.cz
Diskuze Vstoupit do diskuze
55 lidí právě čte
Autor článku

Patrik Burčal

Zobrazit další články