Podmořská modrozelená pole hrají klíčovou roli v globálním oteplování. Reálná ukázka, jak se příroda sama brání před zvyšováním oxidu uhličitého v atmosféře

Nárust pobřežní vegetace může být prospěšný korálům a rybám a působí také proti okyselování oceánů a dalších vodních ploch.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Rozlehlé podvodní louky plné stébel, která se ladně pohupují v rytmu přílivu a odlivu. Tato modrozelená pole mají mnoho důležitých funkcí. Chrání pobřeží před erozí, čistí vodu od nečistot a usazenin a poskytují také útočiště nejrůznějším druhům vodních živočichů. Poslední výzkumy ukazují, že právě tyto vodní louky mohou zmírňovat jeden z vážných dopadů emisí skleníkových plynů – stabilní okyselování oceánských vod.

Dvojče globálního oteplování atmosféry

Nedávná studie naznačuje, že právě mořská tráva může zvyšovat pH v pobřežních vodách. Jak v ní probíhá fotosyntéza, odstraňuje se z vody oxid uhličitý, čímž tráva brání okyselujícímu vlivu tohoto plynu. Okyselení oceánů je vedlejším efektem zvyšování úrovně oxidu uhličitého v atmosféře. Část CO2 ze vzduchu se rozpouští v moři a spustí tak chemickou reakci, která vede ke snížení pH vody.

iZdroj fotografie: Unsplash

Vědci tomuto jevu někdy říkají „zlé dvojče“ globálního oteplování, jelikož jako neviditelný společník provází klimatické změny. Okyselení oceánů může mít vážné dopady na mořské organismy, jako jsou měkkýši a koráli, protože nízké pH vody jim brání ve vytvoření tvrdých skořápek, které potřebují k přežití. Je to hrozba jak pro přírodní ekosystémy v USA, tak i kdekoli jinde na planetě. Studie zkoumající mořskou trávu představuje přírodní způsob řešení tohoto problému.

Tráva udržující a zlepšující vodní prostředí

Po dobu šesti let sbírali badatelé data o mořských loukách, které se rozkládají podél téměř tisíce kilometrů kalifornského pobřeží. Soustředili se přitom na běžné druhy trav, které jsou v této oblasti nejrozšířenější. Shledali, že právě mořská tráva umí pH zvednout o víc jak desetinu jednotky, což odpovídá 30% poklesu kyselosti vody. Efekt ovšem není konstantní, přichází ve vlnách a je ovlivněn dalšími okolnostmi.

iZdroj fotografie: Pixabay

Svou roli hraje teplota, denní světlo, mořské proudy a další faktory, které mají vliv na chemické složení vody a možnosti fotosyntézy mořské trávy. Ovšem celkový vliv na kyselost vody může být déletrvající, někdy dokonce po dobu tří týdnů. Studie se nevěnovala efektům vyššího pH vody na mořské organismy, což je téma pro další výzkumy. Není ovšem důvod pochybovat o tom, že mořská tráva má vysoce pozitivní vliv i na ně.

Zdroj: Scientific American

Diskuze Vstoupit do diskuze
125 lidí právě čte
Zobrazit další články