Vědci dospěli k důležitému objevu v rámci globálního oteplování. Může zásadně ovlivnit naší budoucnost

Globální oteplování je jev, který neustále děsí odborníky, jeho výzkumu a předpovědím je věnováno spousty hodin. V posledních letech přitom došlo k důležitému objevu.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Odborníci se v jedné studii zaměřili na kontrolu stavu ledových jader v minulosti. Zjistili, že předindustriální hladiny sazí byly mnohem vyšší, než by se čekalo. Znamená to, že znečištění ovzduší bylo oproti předpokladům mnohem horší. Kvůli tomu jsou současné studie ohroženy, protože ke globálnímu oteplování dochází pomaleji, než z aktuálních výsledků vyplývá. Abychom totiž byli schopni odhadnout, jak rychle dojde k oteplení naší planety, musíme mít správné podklady z dob minulých. 

Minulost nesmíme ze statistik vypouštět 

Modely toho, jak teploty reagovaly na změny v ovzduší v minulosti, jsou stejně důležité jako předpoklady, jak by to mohlo vypadat v budoucnosti. Problémem je to, že jedinou důležitou proměnnou nejsou pouze skleníkové plyny. Velký ochlazující účinek, který je do výzkumů také potřeba zohlednit, mají aerosoly, které byly během let uvolňovány sopkami a požáry. Z nedávných studií vyplývá, že právě tyto aerosoly byly v minulosti špatně pochopeny a nesprávným způsobem do studií zařazeny. 

iZdroj fotografie: Pexels


Na univerzitě v Harvardu tedy došlo k opětovné analýze jader z antarktického ledu, ve kterých byly zachyceny saze, které pocházely z Afriky, Austrálie, ale i jižní Ameriky. Závěrem této analýzy bylo, že kolem roku 1750 docházelo k mnohem častějšímu výskytu požárů a sopečných výbuchů, než se předpokládalo. Jejich četnost mohla být dokonce až čtyřikrát větší oproti původním odhadům. To znamená, že mohlo dojít k nadhodnocení vlivu skleníkového efektu na celkové oteplování naší planety.

K oteplování naší planety nedochází tak rychle

Na základě tohoto objevu je možné přehodnotit vliv skleníkových plynů a také přepočítat rychlost, jakou se naše planeta otepluje. Výsledky totiž ve velké míře ovlivňují nejen pochopení chování planety v minulosti, ale také způsobí zvrat v předpovědi budoucího klimatu. Díky objeveným sazím jsme schopni analyzovat atmosférické koncentrace z minulosti. Pomocí počítače byly provedeny nové simulace, které dopad těchto četných požárů do detailů prozkoumaly a zhodnotily. 

iZdroj fotografie: Pexels

Výsledkem bylo zjištění, že atmosféra měla v minulosti velmi vysokou koncentraci kouře. Velký vliv na tom mohly mít také časté rituální ohně. V současné době mají největší podíl na znečištění emise, které pocházejí z továren a elektráren. Oteplování ale i tak probíhá mnohem pomaleji, než se dříve předpokládalo. Vliv emisí na naši atmosféru je tedy velmi nadhodnocen. Na základě tohoto objevu je zapotřebí modely budoucnosti přehodnotit a navrhnout nové. 

Zdroj: DailyMail

Diskuze Vstoupit do diskuze
90 lidí právě čte
Zobrazit další články