Odkud se na Zemi vzala voda? Někteří proklamují její mimozemský původ a mají pro to logické vysvětlení

Voda je pro život na Zemi naprosto zásadní. Přesto vědci nemají dosud o jejím původu jasno a vznikají velké neshody.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Zemi se přezdívá „modrá planeta“ z dobrého důvodu. Při pohledu z kosmického prostoru totiž převládá její modré zbarvení, které zajišťují rozsáhlé vodní plochy. Obecně pokrývá voda téměř 71 % zemského povrchu a pro život na planetě je naprosto zásadní. O jejím významu panuje mezi vědci široká shoda a nikdo ho nerozporuje, což se nicméně nedá říci o jejím původu. Diskuse, zdali je voda na Zemi od doby jejího vzniku, nebo má vesmírný původ, je ve vědeckých kruzích stále aktuální.

Voda byla na Zemi vždy přítomná

Do nedávna byl nejrozšířenější názor, že voda byla na Zemi přítomná téměř od jejího vzniku před 4,53 miliardami let. Tuto domněnku podkládají vědci nejrůznějšími důkazy. Jedním z nich je analýza izotopového složení měsíčních hornin. Měsíc patří mezi netypicky „suché“ objekty Sluneční soustavy. Podle vědců za tím stojí absence těkavých látek, která je způsobena tzv. obřím dopadem, kdy se Země před 4,53 miliardami let srazila s planetou Theia.

Srážka měla za následek vyvržení materiálu na oběžnou dráhu Země, kde se z něj utvořil prstenec. Ten se později zformoval do podoby Měsíce tak, jak ho dnes známe. Vzhledem k absenci atmosféry nedošlo na Měsíci k degradaci hornin – vědci je proto mohli nyní podrobit zkoumání, konkrétně se soustředili na izotop rubidia-87 (87Rb), pomocí něhož určili úroveň rubidia v soustavě Země–Měsíc v době jejího vzniku.

Závěry výzkumu hovoří o nízkém obsahu zkoumaného prvku, což poukazuje na fakt, že jak Země, tak Měsíc byly relativně suchá tělesa již v době svého vzniku. Od té doby se na Zemi podle této teorie nemohlo dostat velké množství vody, což poukazuje na možnost, že na Zemi byla voda přítomná již od samého počátku. Práce nicméně nevylučuje dodání menšího množství vody na Zemi kometami a meteority.  

Původ vody je čistě mimozemský  

Druhá část vědců se ovšem kloní k jiné teorii, a sice že původ vody na Zemi je čistě z mimozemských zdrojů. Podle této hypotézy byla Země od svého vzniku zcela suchá a veškerá současná voda na ni byla dodána později. Asi polovinu z celkového množství tvoří led, který na Zemi „napršel“ z prolétajících komet, druhá polovina je poté odfiltrována z meziplanetárního prachu. Kombinací obou zdrojů tak vznikly rozsáhlé oceány, které se staly kolébkou pozemského života.

iZdroj fotografie: Pxhere

I tuto teorii mají vědci podloženou výzkumy. Jeden z nich se soustředil na analýzu zrnek prachu nasbíraných robotickou sondou japonské výroby na asteroidu 25143 Itokawa. Zkoumaná prachová zrnka obsahovala značné množství vody. Pole vědců Země před více než 4 miliardami let při obíhání kolem Slunce prolétla oblaky takovéhoto prachu, přičemž zachytila velké množství jak prachových zrnek, tak vody. Voda na zrnkách vznikla asi v důsledku solární bouře.

Jaký je podle vás skutečný původ vody na Zemi?

Zdroj: Science

Diskuze Vstoupit do diskuze
116 lidí právě čte
Zobrazit další články