V Anglii byl nalezen vzácný předmět používaný při porodech

Ve středověké Anglii byly komplikace spojené s těhotenstvím a porodem velmi obávané, není tedy divu, že se ženy snažily chránit i za pomoci „magie“.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Vědcům se podařilo nalézt unikátní exemplář pergamenu zvaného „porodní pás“ nebo „porodní svitek“. Ten obsahuje množství ilustrací s motivy křesťanství jako krev kapající z rány v boku ukřižovaného Krista, kříž a svaté litery. Tento vzácný pruh pergamenu je dlouhý více jak tři metry. Vědci na něm objevili stopy vaginálních tekutin a rovněž zvířecí a rostlinné proteiny ze středověkých léků a zdravotních přípravků.

Vzácný pás dokládá rituály pro těhotenství a porody

Zmíněné přípravky, jejichž stopy svitek uchoval do současnosti, měly vyléčit běžné těhotenské a porodní problémy. Tento pás na sobě měly ženy během porodu, proto také délka, díky které se s ním mohly doslova opásat. Vykazuje známky značné obnošenosti, takže mnoho obrazů i textu už je poničeno, také se na něm objevuje mnoho skvrn a kazů, což poukazuje na materiál s četným používáním.

iZdroj fotografie: Pixabay

Dlouhý a úzký pergamen byl původně vyroben zřejmě koncem 15. století a to ze čtyř částí ovčí kůže, které byly sešity dohromady. Výsledný svitek je pokryt ilustracemi hřebů, ukřižování, svatým monogramem IHS, což je způsob zápisu Kristova jména, zobrazena je dále stojící figura (opět nejspíš Ježíš) a vypsány jsou i texty modliteb, které se objevují na obou stranách pergamenu. Tento svitek je uchován ve Wellcome Collection – muzeu vědy, medicíny, života a umění v Londýně.

Porod jako hlavní příčina úmrtí žen

Podobné ochranné svitky byly coby magický lék dosti běžné, protože v období středověku byl porod jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen, takže nepřekvapí použití jakýchkoli nástrojů k jejich ochraně. Kostely a kláštery napříč středověkou Anglií je obvykle zapůjčovaly ženám výměnou za příspěvek. Když například otěhotněla manželka krále Jindřicha VII., byla zaplacena částka šesti šilinků a osmi pencí mnichovi, které tento svitek královně přinesl.

iZdroj fotografie: Unsplash

Porodní svitky se používaly dlouhá desetiletí, staly se však terčem kritiky při reformě církví v roce 1536. Reformátoři totiž považovali tyto pergameny za zakázané praktiky a aktivně se je snažili potlačit, i když ženy je tajně používaly dále. Reformace se totiž obávala jakékoli pomoci od nadpřirozených sil mimo svatou Trojici. Vzhledem k tomu je s podivem, že se tento konkrétní svitek dochoval až do dnešní doby.

Zdroj: Sciencemag

Diskuze Vstoupit do diskuze
71 lidí právě čte
Zobrazit další články