Jaká tajemství skrývá velký pohřební chrám faraonky Hatšepsut a proč je považován za architektonický zázrak?

Dnes turistická atrakce, v minulosti místo plné nepředstavitelných událostí. Veškeré dění se událo dávno před Kristem, ale do chrámu můžeme vstoupit i dnes.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Hatšepsut byla faraonkou, která se stala jednou z nejdůležitějších ženských postav egyptské historie. Navzdory tomu, že se další nástupci snažili odstranit její jméno ze záznamů, stále se o ní mluví. Vzpomíná se na ni kvůli jejímu přínosu, a to včetně výstavby chrámu v Dér el-Bahrí na západním břehu Nilu v 15 století př. n. l.

Původ a její vláda

Hatšepsut pocházela z královské rodiny. Na trůnu jejího otce se vystřídalo mnoho příbuzných. V té době působila jako regentka, ale jelikož jediný zbývající následovník byl příliš mladý, tak vláda připadla na ni. Toto obrovské břímě zvládala nést nadmíru obstojně. Pomohly jí k tomu také dosavadní zkušenosti v oblasti náboženství, ikonografie a její pozitivní vnímání v očích veřejnosti. Často se veřejně poukazovalo na to, jak jí otec uděloval božská požehnání.

Budování reputace

V počátcích vlády si Hatšepsut objednávala rekordní počet soch. Nejprve byla zobrazována jako muž s veškerým vybavením faraona včetně tradičního falešného vousu. Její pozdější sochy ale vypadaly mnohem ženštěji. Pomocí své linie, náboženství a vytvoření obrovského množství soch si Hatšepsut začala získávat podporu veřejnosti. Během této doby se také snažila spojit své jméno se jménem Ahmose I., který vyhnal Hyksósy na začátku 18. dynastie.

Významný Hatšepsutin chrám

Chrám v Dér el-Bahrí je nepochybně jednou z nejznámějších staveb představujících starověký Egypt. Chrámový komplex je oblíbenou turistickou atrakcí a obsahuje více než jen Hatšepsutin chrám. Celý komplex zahrnuje pohřební chrámy Mentuhotepa II. a Hatšepsutina nástupce Thutmose III. Nejznámější částí této lokality je však zádušní chrám Hatšepsut, známý také jako Džeser-Džeseru.

iZdroj fotografie: Unsplash

Při výběru místa svého chrámu dala Hatšepsut přednost umístění poblíž hrobky svého otce Thutmose I. Jeho hrobka byla jednou z prvních v Údolí králů. Je možné, že umístění zádušního chrámu Hatšepsut na toto místo odstartovalo trend, který králové následovali po zbytek Nové říše. Džeser-Džeseru obsahuje mnoho reliéfů vychvalujících Hatšepsut. Její božský původ, stejně jako kaple zasvěcená k uctívání různých bohů, byly ctěny.

Hlavní svatyně chrámu

Amonova svatyně byla středobodem kaplí v Hatšepsutině chrámu. Posvátný prostor zahrnoval dvě hlavní komory, obě vytesané do skály. První z nich obsahovala hlavně obrazy a reliéfy zobrazující boha Amona. Druhá místnost pak byla nejvnitřnější svatyní a poslední částí Hatšepsutina chrámu. Zde byly prováděny oběti Amonovi. Celou tuto svatyni strážila uctívaná bohyně Hathor, které je v rámci chrámu také věnována jedna z místností.

Anupova kaple

Na opačné straně druhé úrovně byla kaple Anupa, boha posmrtného života a mrtvých. Oblast byla těžce poškozena Hatšepsutinými nástupci, Thutmosem III. a Amenhotepem II. Ti v rámci pokusu o vymazání její paměti z historie zničili všechny reliéfy zobrazující královnu. Anup a obrazy Thutmose III., jejího spoluvládce a bezprostředního nástupce, zůstaly nedotčeny. Anupova kaple není velká, ale je důležitou součástí pohřebního komplexu.

iZdroj fotografie: Unsplash

Na horní úrovni chrámu Hatšepsut byly čtyři sochy zobrazující Hatšepsut jako Usirida s dvojitou korunou faraona. Používání falešného vousu, výhradně mužského symbolu, přijala Hatšepsut jako první žena. V tomto případě špička směřující nahoru označuje božství. V ostatních částech chrámu se nachází spousta významných reliéfů, které poukazují na Hatšepsutinu vládu.

Konečné dědictví

Když však Hatšepsut odsoudili její nástupci, zkáza přesáhla změnu názvu slavného chrámu. Její sochy byly hromadně strhávány a rozbíjeny. Její jméno a obraz byly ničeny i v reliéfech, dokonce i těch uvnitř jejího chrámu. Pohřební chrám Hatšepsut je jedním z důvodů, proč si dnešní člověk faraonku pamatuje, a činí ji tak historicky nezničitelnou. 

Co si myslíte o ženě na pozici vládkyně starověkého Egypta?

Zdroj: Science

Diskuze Vstoupit do diskuze
111 lidí právě čte
Zobrazit další články