Archeologové našli kamenný domek, ve kterém bydlel sám Ježíš. Dokonce i důkaz jeho ukřižování

Podle některých zdrojů a expertů nebyl Syn boží skutečným člověkem. Už během jeho života se o něm však zmiňují jak židovští, tak i římští historici.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Ačkoli miliardy lidí věří, že Ježíš Nazaretský byl jednou z nejpodstatnějších postav světové historie, hodně dalších odmítá jeho reálnou existenci. V roce 2015 byl v anglikánské církvi proveden průzkum právě na toto téma. Z něj vyšlo, že 22 % dospělých v Anglii nevěří, že by Ježíš Kristus kdy reálně existoval. Mezi učenci zaměřenými na Nový zákon křesťanské Bible panuje ovšem v ohledu reality Krista jen malý rozpor. Jaká je tedy situace?

Nikdo nepopřel jeho existenci

Lawrence Mykytiuk, profesor knihovnictví na Purdue University a autor Biblical Archeology Review, ohledně mimobiblických důkazů Ježíšovy existence dodává, že v dřívějších dobách o něčem takovém žádný spor neexistoval. „Židovští rabíni, kteří neměli rádi ani jeho, ani jeho následovníky, ho obvinili z čarodějnictví. Měl tak svádět lidi na scestí, ale nikdy nebyla zpochybněna jeho skutečná existence,“ podotýká tento odborník.

S archeologickými důkazy jeho života je to ovšem věc jiná. Jednoduše totiž neexistují fyzické důkazy nebo archeologické nálezy, které by jeho historickou přítomnost jakkoli dokládaly. „Není tu nic prokazatelného, ani nečekám, že by se něco takového objevilo,“ podotýká Mykytiuk. „Rolníci totiž archeologické důkazy nenechávají.“ Problém je totiž širší a obecnější, jak uvádí profesor Bart D. Ehrman z University of North Carolina.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Ti, kteří za sebou nic nenechali

„Skutečnost je taková, že nemáme archeologické důkazy ohledně kohokoli, kdo žil ve stejné době a na stejném místě, jako měl žít Ježíš.“ Ehrman je autorem knihy Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth. Nedostatek důkazů neznamená, že dotyčný v té době nežil. Znamená to jen to, že on nebo ona, jako 99,99 % celého světa v té době, nevykonali nic, co by na světě zanechalo nějaké fyzické stopy jejich života.“

Přímé relikvie spojené s Kristem pak pronásledují spory týkají se jejich pravosti. Jedná se například o trnovou korunu, kterou měl mít údajně na hlavě během ukřižování. Jedna z možných je uložena v Paříži v katedrála Notre Dame. Stejný případ je turínské plátno, lněný rubáš, do něhož se měla otisknout Ježíšova tvář. Archeologové byli ovšem schopni potvrdit některé prvky novozákonního příběhu, který o Ježíšovi pojednává.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Nalezené osídlení a podrobné záznamy

Ačkoli někteří pochybují o existenci starého Nazaretu, jeho biblického domova, archeologové odkryli kamenný domek s hrobkami a nádržemi na vodu. Stejně tak našli fyzické důkazy římského ukřižování, jaké je v Novém zákoně popsáno. Nejpodrobnější záznamy o Ježíšově životě a smrti pochází ze 4 evangelií a dalších částí Nového zákona. „Všechny jsou křesťanské a očividně a logicky zaujaté v tom, o čem vypovídají. Je tedy třeba na ně hledět kriticky.“

„Ale v jejich centru stojí Ježíš Kristus jako historická figura. Žid s následníky, popravený na příkaz římského guvernéra Judee, Piláta Pontského, během vlády císaře Tiberia.“ Během několika málo dekád svého života se o Ježíšovi zmiňují historici římští i židovští. A to v textech, které potvrzují části Nového zákona, jenž popisuje jeho život i smrt. Tato souhra by tedy měla být dostatečnou ukázkou, že se nejedná o smyšlenku.

Které světová náboženství je vám nejbližší a proč?

Zdroj: History
Diskuze Vstoupit do diskuze
99 lidí právě čte
Zobrazit další články